Rozvoj vidieka v Nitrianskom kraji

Nitriansky samosprávny kraj už 11 rokov podporuje rozvoj vidieka z vlastných finančných zdrojov.

Nitriansky samosprávny kraj investoval v posledných rokoch do rozvoja vidieckých oblastí nemalé peniaze. V rozmedzí rokov 2016-2019 bolo z rozpočtu NSK v rámci programu LEADER NSK podporených až 646 projektov v celkovej sume takmer 1,8 milióna eur (presne 1 766 698,50 eur). Projekty konečných užívateľov boli zamerané najmä na modernizáciu verejných priestranstiev, oddychových zón, parkov, detských ihrísk, drobnej architektúry, verejného osvetlenia, chodníkov, cyklistických odpočívadiel, autobusových zastávok, kompostovania a zberných miest.

„NSK ako jediný z krajov na Slovensku podporuje už 11 rokov prostredníctvom vlastných finančných nástrojov miestny komunitný rozvoj svojich vidieckych území,“ povedala Eva Antošová, podpredsedníčka NSK.

V samotnom roku 2019 bolo podporených 243 projektov. Celková výška schválených finančných prostriedkov sa vyšplhala na vyše 575 tisíc eur (presne 575 342,51 eur).

„Významná bola podpora malých a stredných podnikateľov – držiteľov regionálnej značky kvality, ktorým bola schválená suma 113 991 eur,“ vyjadrila sa Viera Melušová-Juricová, vedúca oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoja.

V roku 2020 plánuje Nitriansky kraj v podpore vidieka pokračovať. Podľa slov Evy Antošovej počíta rozpočet NSK na rok 2020 pre program LEADER NSK so sumou 600 tisíc eur. Na nedávnej konferencii SMART vidiek, ktorá bola zorganizovaná Nitrianskym samosprávnym krajom v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, sa riešilo mnoho zaujímavých tém. Dôležité je prepojiť potreby ľudí na vidieku s riešeniami, ktoré využívajú moderné technológie. Cieľom konferencie bolo taktiež  podporou vidieka zabrániť jeho de-populácii.

„Zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v rámci svojich príspevkov predstavili dva úspešné medzinárodne projekty venujúce sa zlepšovaniu a zefektívňovaniu spolupráce na vidieku z hľadiska podpory cirkulárnej ekonomiky a budúcich politík rozvoja vidieka,“ informoval Ján Veteráni, vedúci odboru strategických činností.

Foto: ilustračné

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady? Kontaktujte ma na mailovej adrese: daniel.micik@nitrianskyhlasnik.sk :-)

Televízia Nitrička

Forgot Password