Rozpočet NSK na nasledujúci rok bude opatrný vo výdavkoch

Rozpočet NSK na rok 2021 bude konzervatívny a opatrný vo výdavkoch.

Rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2021 bude podľa jeho predsedu Milana Belicu konzervatívny a so „zatiahnutou brzdou“ pri niektorých výdavkoch.

NSK tak reaguje na riziko výpadku príjmov v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Podľa predbežných odhadov klesli Nitrianskemu vyššiemu územnému celku v tomto roku príjmy pre koronakrízu o 7,8 milióna eur. Aj napriek náznakom oživenia ekonomiky si Milan Belica myslí, že by samosprávy mali byť pri tvorbe budúcoročných rozpočtov opatrné. „My sme už urobili nejaké opatrenia, ktoré by sa mali dotknúť nového rozpočtu kraja. Zatiaľ pracujeme z makroekonomického odhadu, ktorý máme k dispozícii z expertných skupín a ministerstva financií. Osobne si myslím, že rozpočet budeme zvládať. Treba ho chápať ako otvorený systém, do ktorého môžu vstupovať nové prvky, ale myslím, že máme dostatok profesionálov, aby sme vedeli dobre čeliť prípadným problémom v ekonomike,“ skonštatoval predseda NSK.

Kraj by mal byť podľa Belicu aj na budúci rok opatrný pri uvoľňovaní výdavkov.

„Musíme trošku zatiahnuť brzdu. Vždy je lepšie pamätať na horšie časy, ako byť potom prekvapený. Takže rozpočet budeme koncipovať konzervatívne a mal by byť prebytkový, aby sme vedeli riešiť výdavky, ktoré by sa mohli neplánovane objaviť a bude ich treba pokryť. Na to sú dobré rezervy, za ktoré sme často kritizovaní, že máme peniaze v špajze a nevyužívame ich. Nie je to tak. Je to vidieť aj na štátoch Európy, že tí, ktorí sú dobre zabezpečení aj z hľadiska rezerv, zvládajú situáciu lepšie ako tí, ktorí nemajú takúto vatu,“ uviedol Belica.
Aj keď chce kraj šetriť a stlmiť napríklad dotačnú politiku, úspory by sa podľa Belicu nemali dotknúť investícií. „To by bola vážna chyba. I keď ekonomika potrebuje spotrebu a tá ide cez platy a cez zamestnanosť, takže aj tieto ukazovatele by nemali klesať, ale keď chceme naštartovať ekonomiku, tak to treba spraviť cez investície. Takže treba nájsť optimálny pomer medzi týmito faktormi, ktoré musia byť vyvážené,“ doplnil na záver Belica.

Televízia Nitrička

Forgot Password