Rómsky jastrab v Nitre pomáhať nebude. Projekt zrušili pre pandémiu

Projekt s názvom Rómsky jastrab sa v Nitre realizovať nebude. Podľa pôvodných plánov mal radnici pomôcť pri práci s rómskym etnikom, predovšetkým so školopovinnými deťmi a ich rodičmi.

foto ilustračné (pixabay.com)

Vďaka projektu malo mesto získať peniaze na mzdu pre jedného pracovníka na obdobie ôsmich mesiacov. Pre pandémiu ochorenia COVID-19 sa realizácia projektu ani jeho schválenie neuskutočnili. „Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia druhého stupňa spôsobeným novým koronavírusom Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity oznámil, že až do odvolania pozastavuje všetky procesy vybavovania dotácií vrátane uzatvárania zmlúv,“ informovala o tom ambasádorka pre komunitnú prácu v Nitre Zuzana Blaháková.

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Mesto plánovalo v rámci projektu Rómsky jastrab zriadiť funkciu koordinátora, ktorú by vykonával človek pochádzajúci priamo z rómskej komunity.

Jeho úlohou malo byť zvýšenie záujmu detí o vzdelávanie a ich motivovanie na pravidelnú školskú dochádzku. Zároveň mal komunikovať aj s rodičmi a školami, ktoré rómske deti navštevujú.

Televízia Nitrička

Forgot Password