Roman Révay: Projekt spaľovne nemá v Močenku svoje miesto

Blížiace sa referendum rozhodne o tom, či v katastri obce Močenok pribudne spaľovňa.

stop spaľovni

Od roku 2020 sa skloňuje výstavba Centra cirkulárnej ekonomiky (spaľovne komunálneho odpadu) v katastri obce Močenok, v areáli chemického podniku Duslo Šaľa. Podľa slov Olivera Berecza, starostu obce Trnovec nad Váhom, bol zámer investora vystavať spaľovňu v dvoch lokalitách, medzi Trnovcom nad Váhom a Šaľou, druhou variantou bola jej výstavba v katastri obce Močenok.

Ministerstvo životného prostredia vydalo súhlasné stanovisko s jej výstavbou v katastri obce Močenok, v blízkosti plavárne na niekdajšej stavbe skvapalňovačky zemného plynu.

Navrhovaná spaľovňa v Močenku

Kapacita spaľovne je 130.000 ton, pričom zámer investora je 30.000 ton vytriediť a 100.000 ton spáliť. „Investor nás uisťuje, že odpad sa bude spaľovať len z okruku približne 35 kilometrov,“ hovorí poslanec obce Močenok Roman Révay a zároveň dodáva, že okruh môže byť ľahko rozšírený dodatkom a spaľovať sa v nej do budúcna môže aj odpad zo zahraničia. Podľa slov Olivera Berecza vyprodukuje celý okres Šaľa od 11.000 – 13.000 ton spá1iteľného odpadu, teda približne 10% z celkovej kapacity spaľovne, ktorá sa má stavať, „takže 90% odpadu bude mať táto spaľovňa z iného okresu a regiónu ako je okres Šaľa,“ tvrdí Berecz.

V súvislosti s výstavbou spaľovne sa skloňuje aj neúmerne zaťaženie dopravy a zdravotné riziko.

„Všetko to pôjde cez cestu 3. triedy a tá nie je stavaná na takú záťaž,“ hovorí Magda Packová, bývalá pracovníka v oblasti životného prostredia a obyvateľka obce Močenok. K zámeru investora sa vyjadrila aj lekárka Nemocnice Galanta Marta Lóžiová, ktorá tvrdí, že negatívne pôsobenie spaľovne na ľudský organizmus je už dlhé roky známe: „Môže spôsobiť vznik závažných ochorení, nielen onkologických, ale aj chronických pľúcnych ochorení, o ktorých vieme, že sú na vzostupe. Spaľovňa môže len prispieť k tomu, že budú ďalej stúpať.“

Obyvateľov obce teraz čaká referendum, v ktorom môžu rozhodnúť o budúcnosti spaľovne v katastri ich obce. Potrebná je však účasť nadpolovičnej väčšiny.

„Občanov čaká veľmi významná udalosť. 24. júna tu máme referendum, ktoré sme si schválili na poslednom obecnom zastupiteľstve,“ hovorí Roman Révay. „Referendum môže ovplyvniť, či tu spaľovňa bude alebo nie,“ hovorí poslankyňa obce Močenok Lucia Tóthová, ktorá verí, že účasť na referende bude dostatočná na to, aby sa jej výstavbe podarilo zabrániť.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password