Rodičia pozor! O ošetrovné musíte od 16. marca požiadať znova

Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov na nevyhnutnosť podania novej žiadosti o ošetrovné.

Minulý týždeň boli niektoré školy a predškolské zariadenia uzatvorené na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Rodičia, ktorí si v tomto čase podávali žiadosť o ošetrovné, si musia podať novú žiadosť. Situácia sa od pondelka zmenila.

Školy sú od 16. marca 2020 uzatvorené nanovo, tentoraz na dobu 14 dní na celom území Slovenska a na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu.

Ak chcú rodičia poberať ošetrovné aj nasledujúcich 14 dní, musia si o dávku požiadať znovu. Podrobný postup aj s potrebnými formulármi nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Požiadať o ošetrovné môžete viacerými spôsobmi:

  • Zaslaním vyplneného formulára miestnej pobočke Sociálnej poisťovne. Formulár môže byť vyplnený priamo v počítači alebo ručne. „Pri ručnom vyplnení poistenec formulár podpíše, naskenuje a pošle e-mailom alebo poštou,“ informuje SP.
  • Zatelefonovaním do miestnej pobočky SP, ktorá s ním spíše zápisnicu z ústneho podania, prípadne ho požiada o zanechanie telefónneho čísla s tým, že ho bude pobočka kontaktovať v najbližšej dobe. Takýto spôsob však aktuálne poisťovňa neodporúča kvôli preťaženým telefónnym linkám.

POZOR! Žiadosť o dávku treba poslať len na jednu e-maliovú adresu, inak dochádza k duplicitnému spracovaniu jednej žiadosti, čo SP zbytočne zaťažuje.

Nemusíte sa báť, ak o dávku nestíhate požiadať. Poisťovňa upozorňuje, že sa tak dá urobiť aj neskôr, pričom zákon umožňuje požiadať o ošetrovné až 3 roky spätne. „Pobočky Sociálnej poisťovne zaznamenávajú veľký nápor žiadostí, preto je ich prioritou spracovanie a je vhodné rozložiť ich príjem na dlhšie časové obdobie. Aj z týchto dôvodov Sociálna poisťovňa nepotvrdzuje prijatie žiadostí,“ píše SP.

Rodičia, ktorí si nestihli neuplatniť nárok na OČR do 15. marca 2020 a ich dieťa bude doma aj nasledujúcich 14 dní, môžu podať žiadosť o ošetrovné na jednom formulári. Potrebné je do neho dopísať všetky obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa. „Rovnako môžu žiadosť za obe obdobia vybaviť aj jedným telefonátom do pobočky, upozorňujeme však, že telefonické linky sú preťažené a Sociálna poisťovňa preto odporúča zasielať žiadosti e-mailom alebo poštou,“ uzatvára SP.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password