Rodičia, pozor! Nárok na OČR v júni nestrácate

Pandemické ošetrovné môžu rodičia poberať aj po otvorení škôlok a základných škôl.

Rozhodnutie ústredného krízového štábu otvoriť od 1. júna materské a základné školy 1. stupňa a 5. ročník neznamená pre rodičov automatické ukončenie pandemickej OČR. „Rodičia tých detí, ktoré v júni do týchto zariadení nenastúpia a zostanú s nimi doma, môžu dávku poberať naďalej,“ informuje poisťovňa.

Žiadatelia na konci mesiaca musia zaslať do Sociálnej poisťovne vyplnené Čestné vyhlásenie. V ňom vyznačia dni, počas ktorých sa o dieťa starali a uplatňujú si nárok na dávku.

Minister školstva Branislav Gröhling vydá v súlade s § 150 ods. 8 školského zákona rozhodnutie, podľa ktorého sa mimoriadne prerušenie školského vyučovania považuje za zachované, ak sa zákonný zástupca rozhodne dieťa nechať doma z dôvodu obavy o jeho zdravie alebo sa dieťa nepodarí umiestniť v školskom zariadení z kapacitných dôvodov. Takýmto rodičom teda nárok na ošetrovné vznikne a poisťovňa ho prizná a vyplatí. Dávky budú vyplatené na základe Čestného vyhlásenia, je však potrebné, aby ho rodiča poslali príslušnej pobočke do konca júna. „Zdôrazňujeme, že rodičia sú povinní do čestných vyhlásení uvádzať pravdivé a presné údaje, pretože Sociálna poisťovňa si tieto údaje bude overovať (aj spätne),“ upozorňuje Sociálna poisťovňa.

Pre ostatné skupiny poistencov sa nič nemení.

Ide predovšetkým o rodičov detí do 16 rokov, ktorým nárok na pandemickú OČR potvrdil pediater, ďalej rodičov hendikepovaných detí do 18. roku veku, resp. pri opatrovaní dospelých osôb zo zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú v čase koronakrízy rozhodnutím príslušných úradov zavreté. Aj im však zostáva povinnosť zaslať na konci mesiaca Čestné vyhlásenie s vyznačením dní, za ktoré si uplatňujú nárok na pandemickú dávku.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password