Riešenie podnetov od obyvateľov chce mesto sledovať podrobnejšie

Možností ako nahlasovať podnety, je viac. Systém by sa mal zjednotiť. Na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva bude predložená informatívna správa.

Nástroj, respektíve portál Odkaz pre starostu (OPS) využíva množstvo samospráv, ktoré takto zbierajú občianske podnety o tom, čo si v meste vyžaduje opravu či úpravu. Dlhodobo ho využíva aj mesto Nitra. Doba riešenia podnetov je rôzna. „Pokiaľ ide o dobu, snažíme sa, aby bola čo najkratšia. Podnety sa v princípe riešia hneď, čiže v rozpätí jedného – dvoch dní. Niekedy, ak súvisia s inými firmami, tak aj oveľa dlhšie, napríklad mesiac či dva. Doba je však individuálna a vždy záleží od toho, čoho sa podnet týka,“ vyjadril sa v minulosti hovorca mesta Nitry Tomáš Holúbek.

Neriešené podnety by sa mali dôkladnejšie sledovať.

Narhol to na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanec Peter Mezei: „Odkaz pre starostu ja osobne vnímam ako jeden z veľmi dobrých kvalitných systémových nástrojov na to, aby sa nahlasovali a riešili podnety“. Nástroj sám využíva, avšak vidí v ňom niektoré rezervy, a to najmä v tom, že niekedy riešiteľ/pracovník, ktorý zaň zodpovedá, vyriešenie nenahlási. Poslanec spätne portálu nahlasuje podnety, ktoré sú vyriešené, alebo že nie sú riešené. Ako ďalší problém vidí, že niekedy sa podnety nedostanú ku konkrétnym oddeleniam a „zapadnú prachom“. Niektoré tam čakajú aj vyše roka. „Práve preto som dovolil pripraviť návrh na uznesenie, ktorý hovorí o tom, aby bol predkladaný mestskému zastupiteľstvu kontrolný report podnetov, ktoré sú staršie ako jeden mesiac a označené ako neriešené a takisto, aby bola povinnosť pracovníkov, ktorí tie podnety riešia dokladovať jednu fotku a poslať ju koordinátorovi Odkazu pre starostu. Ide o to, aby sme vedeli ako sa tie podnety riešia,“ vysvetlil Mezei. Súvisí to podľa jeho slov aj s kapacitným doplnením Strediska mestských služieb.

archív TV Nitrička

Poslanec Pavol Obertáš sa pýtal, prečo majú zamestnanci robiť report a kontrolovať súkromný portál. Okrem toho, niektoré tipy sú nahlasované aj inými kanálmi, považuje teda za vhodné, aby sa report týkal všetkých podnetov, nielen tých z OPS.

Podľa prednostu úradu Martina Horáka OPS naozaj slúži ako evidencia podnetov obyvateľov. No nie je to o tom, že zamestnanci majú kontrolovať súkromný portál, skôr vidí zmysel tejto kontroly ako možnosť sledovať plnenie podnetov.

Poslanec Ján Vančo chápe oboch poslancov. Sám dávnejšie chcel, aby sa podnety v priebehu ne/riešenia dôkladnejšie sledovali

So systematizáciou súhlasí aj Štefan Lančarič, vedúci odboru životného prostredia mestského úradu. Tu sú tiež nahlasované niektoré podnety, za ktoré sa však vyberá správny poplatok. Poznamenal, že by sa teda mali určiť priority alebo systém zjednotiť.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

    Televízia Nitrička

    Forgot Password