V komplexe mestskej tržnice sa bude nachádzať klientske centrum dopravcu aj priestory Kreatívneho centra

Takéto plány uvádza tretia informačná správa o obnove komplexu.

zdroj vizualizácie: informatívna správa k obnove mestskej tržnice

V Nitre pokračuje revitalizácie Mestskej tržnice. Najnovšia informačná správa o jej stave hovorí o troch častiach obnovy. Prvou je národná kultúrna pamiatka Kasáreň z roku 1890, druhou nádvorie s prestrešením a treťou budova obchodného centra (OC) z roku 2005. V prípade Kasárne je treba riešiť najmä stav kanalizácie a vlhnutie pivničných priestorov.

Okná sú v havarijnom stave. Je potrebné ich vymeniť za repliky alebo vykonať umelecko-remeselnú obnovu so schválením pamiatkarov.

„Do konca roka 2021 bude z celkového počtu 70 ks okien na 2.NP obnovených 14 ks okien. Okná na prízemí sú už druhotné, môžu sa buď vymeniť za repliky, alebo v prípade dobrého technického stavu renovovať v požadovanom pôvodnom odtieni podľa rozhodnutia KPÚ (Krajský pamiatkový úrad, pozn. red.),“ uvádza správa. Okrem toho je treba riešiť kotolne, elektro a zdravotechniku.

Nevyužívané priestory v pamiatkovej budove budú určené na kancelárie Kreatívneho centra Nitra.

Súčasťou obnovy bude tiež vytvorenie novej vizuálnej identity tržnice vrátane riešenia reklamných pútačov a nového orientačného systému spájajúceho celý komplex tržnice. Podľa správy v komplexe tržnice nie je dostatok gastro zariadení, rekonštrukciou severného krídla sa preto vytvoria gastro prevádzky, ktoré budú dostupné z nádvoria aj zo Štúrovej ulice.

Mestská tržnica (foto: NH)

K prestrešeniu trhoviska pribudne sieť proti holubom.

„Finančné prostriedky bude potrebné vyčleniť aj na nákup nových predajných stolov s tienením a úložným priestorom. Z celkového počtu 100 ks je 30 ks novších a 70 ks staršieho data, ktoré sú aj napriek pravidelnej údržbe prehrdzavené a bude ich potrebné postupne vymeniť,“ uvádza ďalej informatívna správa. Nové rozmiestnenie predajných stolov má zabepečiť, že tržnica bude môcť slúžiť na viaceré účely. Súčasťou revitalizácie je vylúčenie statickej dopravy z nádvoria tržnice. Parkovanie bude možné len na nevyhnutnú doba počas zásobovania, uvažuje sa preto aj o vytvorení skladov pre predajcov.

Mestská tržnica má slúžiť aj na vytvorenie trhov, búrz, výstav a sprievodných kultúrnych podujatí. Požadované funkcie má zabezpečiť Kreatívne centrum.

„V budove obchodného centra z roku 2005 bude na prízemí vytvorené klientske centrum,“ píše sa v správe. Prevádzku tu bude mať dopravca mestskej hromadnej dopravy spoločnosť Transdev aj s priestormi, ktoré budú slúžiť ako zázemie pre vodičov.

Plánuje sa tiež umiestnenie predajne regionálnych výrobkov, prenájom priestorov pre služby (napr. kľúčová, opravy, prenájom e-bike a pod.), menšie prevádzky ako kaviareň či zmrzlina a skladové priestory. Celé druhé podlažie má slúžiť pre potreby Kreatívneho centra na prednášky, workshopy a predajné aktivity.

Budova obchodného centra má v súčasnosti problémy so vzduchotechnikou. Chýbajúce chladenie, presklená fasáda a priestory bez okien nevytvárajú vhodné podmienky pre prevádzky. So súčasnými nájomcami OC už boli realizované rokovania a boli im ponúknuté náhradné priestory pamiatkovej budovy.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password