Revitalizácia Brezového hája prinesie novú zeleň, lavičky i detské ihrisko

Mesto Nitra chce v októbri začať s revitalizáciou Brezového hája. Hlavná myšlienka spočíva najmä v zatraktívnení parku a jeho bezpečnosti.

Výstavba okolitých bytových komplexov Brezový háj a Living Park so sebou prináša zvýšený pohyb mladých rodín. Zámerom mesta je vybudovať atraktívny a hlavne bezpečný park, ktorý bude slúžiť obyvateľom, deťom neďalekej základnej školy či študentom ubytovaným v novom študentskom domove.

Prvým krokom v revitalizácii je bezpečnosť a následne príde na rad obnova zelene. Mesto vysadí takmer 400 nových stromov, 3000 trvaliek a 85 000 cibuľovín. Súčasťou obnovy budú aj dažďové záhrady na zadržiavanie vody ale aj kvitnúce lúky.

„V súčasnosti je v Brezovom háji necelých 1 200 stromov, z toho prevažne brezy, ktoré sú krátkoveké a prirodzene si časov vyžadujú obnovu. S tým súvisí výmena chorých a pre návštevníkov nebezpečných stromov. Obnova prebehne v dvoch etapách. Prvá začne počas októbra. Mesto z bezpečnostných dôvodov odstráni 128 chorých stromov,“ informovalo mesto na svojej stránke.

V parku pribudne aj nové detské ihrisko či stoly na piknik. Pre športovo založených ľudí je v ponuke vonkajší fitnes.

Súčasné fitnes pomôcky doplní sedem nových športových prvkov pre deti i dospelých. V parku 14 lavičiek, 3 piknikové zostavy, stojany na bicykle i odpadkové koše. Opravou prejde aj osvetlenie.

Vedenie mesta venuje pozornosť starostlivosti o zeleň v meste. Okrem plánovanej revitalizácie Brezového hája dala radnica v roku 2020 vypracovať posudky na stromy v Starom parku, ktoré prešli najmasívnejším ošetrením v histórii Nitry. „Verejná zeleň jednou z hlavných priorít mesta. Svedčia o tom aj tri významné zelené projekty, ktoré mesto realizuje v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Ide o revitalizáciu Nového parku, Boriny a Brezového hája. Ešte v roku 2017 si dala radnica vypracovať projektovú dokumentáciu na spomínané zelené projekty, ktoré prešli zložitým procesom posudzovania a následným verejným obstarávaním,“ vyjadril sa primátor mesta, Marek Hattas.

Zdroj: Mesto Nitra
Zdroj: Mesto Nitra
Zdroj: Mesto Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password