Renovácia mestskej tržnice by mohla priniesť zväčšenie predajných miest a výťah

Dve okná na prvom poschodí kultúrnej pamiatky v centre mesta Nitry sú už vymenené, nasledovať by ich mali ďalšie.

Nevyhovujúci stav okien si uvedomuje aj samotné vedenie mesta. Preto požiadalo kompetentné úrady o vydanie povolenia na ich obnovu. „Krajský pamiatkový úrad nás najprv zaviazal zabezpečiť prípravné dokumentácie, ktoré sa týkajú archívneho výskumu, architektonicko-historického výskumu v prípade potreby archeologického výskumu a zároveň veľkostného posudku,“ vysvetľuje Monika Reiskupová, referentka pre mestský rozvoj a udržateľnú ekonomiku Mestského úradu v Nitre.

Okná na prvom poschodí sú v zhoršenom stave, je potrené ich riešiť. Krajský pamiatkový úrad nám vydal samostatné rozhodnutie k oknám, bola vytvorená ich inventarizácia tzv. inventarizačný súpis, ktorý nám aj navrhol spôsob obnovy,“ odpovedá Reiskupová.

sdr

Samotní predávajúci by však viac uvítali zlepšenie prístupu pre zásobovacie autá, smetné nádoby na separáciu odpadu a výťah. „Najviac nám tu chýba výťah. Chodí sem veľa ľudí s malými deťmi, a tak isto aj starí ľudia,“ prezrádza jedna z predávajúcich. Ďalšia by viac ocenila parkovacie miesta pre zákazníkov: „Radi by si u nás nakúpili väčšie množstvo tovaru, ale majú problém s parkovaním“.

Modernizácia tržnice počíta aj s novým rozmiestnením trhových stolov aj so zabezpečením jednotných slnečníkov. „Pravdepodobne sa pri tomto procese aj rozšíri počet predajných stolov, pretože by sme radi podporili lokálnych predajcov s lokálnymi a sezónnymi produktami. Táto obnova by mala zahŕňať buď návrh premostenia alebo vytvorenie výťahu,“ dodáva referentka.

Viac sa dozviete v reportáži TV Nitrička tu.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password