Relikvie sv. Vincenta de Paul prídu aj do Nitry

Už od zajtra do piatka budú putovať po viacerých nitrianskych kostoloch.

S myšlienkou putovania prišli vincentíni z Mexika. Busta svätca je vyrobená z včelieho vosku, telo je z polyuretánovej peny a pokryté živicou. Hmotnosť sochy je takmer 11 kilogramov. Nitrianskou diecézou putuje od 3. októbra, kedy pozostatky boli vystavené v Šuranoch. Každý deň sa nachádzajú na inom mieste a od 9. októbra budú u nás v Nitre.

Prvá zastávka v našom meste bude u jeho nasledovníčiek- sestier Vincentiek na Zobore.

Slávnostná svätá omša sa bude konať ráno o 6.30. O 9.tej sa bude modliť ruženec a vykonávať litánie. Ďalšie akcie sa budú konať až do 16.tej hodiny, kedy sa slávnostnou omšou rozlúčia s relikviami.

Z ďalších zastávok môžeme spomenúť kostol sv. Emeráma, sv. Gorazda či Kňazský domov sv. Svorada. Základom každej z nich bude omša, modlenie ruženca a vykonávanie litánii, či modlitba v duchu. Konkrétny program tu.

Kto bol Vincent de Paul?

Bol francúzskym kňazom, zakladateľom kongregácie lazaristov (vincentínov), Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky či jeden zo zakladateľov modernej európskej charity a starostlivosti o chudobných. Žil v 17. storočí.

Medzi vincentské cnosti patrili: : jednoduchosť, pokora, miernosť, askéza a horlivosť pre spásu duše. Služba nebola pre neho len činnosťou, ale predovšetkým mystickým nachádzaním Krista v chudobných.

foto a info: vincentini.sk, biskupstvo-nitra.sk, wikipedia.cz

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password