Rektorom UKF zostáva Libor Vozár

Rektorom Univerzity Konštantína Filozofav Nitre sa stal opätovne Libor Vozár.

Do funkcie rektora univerzity ho zvolil Akademický senát UKF. Rektor sa funkcie na funkčné obdobie 2022 – 2026 ujme po vymenovaní prezidentkou SR.

Voľby kandidáta na rektora UKF vyhlásil Akademický senát UKF 1. februára 2022.

14. marca 2022 bola na úradnej výveske UKF a aj na webovej stránke univerzity zverejnená volebná listina kandidátov. Predchádzalo tomu písomné vyjadrenie súhlasu navrhovaných kandidátov s kandidatúrou.

Z dvoch kandidátov na rektora UKF prijal kandidatúru Libor Vozár.

Voľby sa uskutočnili 21. 3. a kandidát predstavil koncepciu rozvoja a smerovania UKF v Nitre na najbližšie funkčné obdobie. Vozár bol rektorom UKF v rokoch 2006 až 2014. Zvolený bol opätovne od roku 2018.

Televízia Nitrička

Forgot Password