Rektorkou SPU v Nitre zostáva Klaudia Halászová

Staronovou rektorkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) sa stala Klaudia Halászová. V 1. kole volieb, ktoré sa uskutočnili 30. 3., získala potrebnú väčšinu hlasov.

„Z 32 platných hlasov hlasov vyjadrilo v tajnom hlasovaní podporu Halászovej 17 senátorov,“ informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová. Doterajšia rektorka tak povedie univerzitu aj počas nasledujúceho funkčného obdobia. Členovia senátu mohli vyberať spomedzi troch uchádzačov.

V rámci stanovených cieľov plánuje univerzita dokončiť hlavné procesy zosúlaďovania vnútorného systému.

Má ísť o zmeny v zmysle štandardov pre vnútorný systém, štandardov pre študijné programy, habilitačné a inauguračné konanie. SPU chce zintenzívňovať spoluprácu so strednými školami, pokračovať vo vytváraní aktívnych medzinárodných vzťahov a zmedzinárodňovaní výskumu. Dôležitú úlohu bude zohrávať Kreatívne centrum SPU, ktoré poskytne príležitosť zapojiť sa do kreatívneho odvetvia.

Hlavnými zdrojmi pre výskum a inovácie v oblasti zelenej ekonomiky a potravinárstva bude Biodom – Potravinový inkubátor.

„V rámci investičných a rozvojových aktivít bude univerzita pokračovať v budovaní prvkov zelenej a modernej infraštruktúry. Plánuje vyvíjať aktivity na komplexnú obnovu budov a energetického hospodárstva so zohľadnením pamiatkových hodnôt stavieb, pokračovať v rekonštrukciách študentských domovov a voľnočasového zázemia pre študentov,“ informuje univerzita.

Dôležitým bude aj dobudovanie coworkingového centra, ktoré má za cieľ vytvoriť vhodné motivačné a kreatívne prostredie pre študentov.

Televízia Nitrička

Forgot Password