Rekonštrukciou Bezpečného ženského domu sa zvýšila jeho kapacita

Kapacita bezpečného bývania, podpory a pomoci ženám a ich deťom, ktoré zažívali domáce násilie, sa zvýšila o 15 miest, informovala riaditeľka Centra Slniečko Mariana Kováčová.

Nezisková organizácia Centrum Slniečko ukončila v spolupráci s mestom Nitra rekonštrukciu objektu Bezpečného ženského domu.

V Nitrianskom samosprávnom kraji je po rekonštrukcii k dispozícii 32 miest.

V zmysle minimálnych štandardov Rady Európy by ich malo byť až 170 a šesť poradenských centier. „Kapacity na poskytnutie bezpečného priestoru pre ženy zažívajúce násilie a ich deti sú na Slovensku dlhodobo poddimenzované,“ zhodnotila situáciu Kováčová.

Objekt Bezpečného ženského domu je vo vlastníctve mesta. Rekonštrukcia bola v rámci projektu Bezpečný ženský dom – krok k životu bez násilia podporená sumou 509.369 eur z nórskych fondov, finančnými prostriedkami mesta Nitra a Centra Slniečko. Sumou 89.889 eur bol projekt spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.Celková výška projektového grantu predstavuje 599.258 eur.

Hlavným cieľom projektu je okrem rozšírenia kapacity aj posilnenie a skvalitnenie už poskytovaných služieb v Bezpečnom ženskom dome.

Súčasťou projektu je aj realizácia kampane na zvýšenie povedomia a vzdelávacej kampane v téme násilia páchaného na ženách a deťoch a posilnenie informovanosti o násilí na ženách, o možnostiach, formách a prostriedkoch riešenia násilia páchaného na ženách a deťoch. Kampaň bola realizovaná prostredníctvom internetových platforiem, no predovšetkým v podobe sedemdielneho podcastového seriálu pod názvom Stratené.

Prvý Bezpečný ženský dom na Slovensku bol spustený do prevádzky v roku 2015 práve v Nitre s finančnou podporou Nórskeho kráľovstva.

Zdroj foto: FB Mesto Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password