Rekonštrukcia univerzitného bazéna SPU finišuje

V najbližších dňoch sa skončí komplexná rekonštrukcia bazéna Centra univerzitného športu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Stavebné práce trvali od augusta minulého roka. V súčasnosti sa uvádza do prevádzky bazénová technológia a už čoskoro bude bazén opäť otvorený pre verejnosť.

Cieľom rekonštrukcie bolo odstránenie havarijného stavu bazéna, výmena nehospodárnych a nefunkčných častí bazénovej technológie.

Ako informoval prorektor pre investičný rozvoj Tomáš Tóth, vybudoval sa nový nerezový plavecký bazén s rozmermi 25 metrov krát 12 metrov s hĺbkou 1,35 až 1,8 metra a šiestimi plaveckými dráhami. Rekonštrukcia zahŕňala aj novú elektroinštaláciu, vzduchotechniku, vykurovaniu a bazénovú technológiu.

„Celkové investičné náklady boli vo výške 1,3 milióna eur. Prostriedky na realizáciu rekonštrukcie boli čiastočne hradené zo zdrojov SPU, ako aj zo zdrojov, ktoré univerzita získala v rámci výzvy Fondu na podporu športu – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, vo výške 751-tisíc eur,“ hovorí prorektor pre investičný rozvoj.

Prorektor zároveň dodal, že rekonštrukcia prinesie úsporu primárnej energie o 31 percent za rok a zníženie emisií skleníkových plynov o 30 percent za rok.

V bazéne je už napustená voda, v súčasti sa robia tlakové skúšky, skúšky dávkovania, filtrácie a úpravy vody, vzduchotechniky, termoregulácie a nastavenia ďalšej bazénovej technológie.

„Po ich vykonaní bude nasledovať odovzdanie diela a začne sa proces kolaudácie stavby a vydanie povolenia na prevádzku bazéna. Po ukončení týchto administratívnych krokov bude bazén Centra univerzitného športu pravdepodobne od augusta opäť k dispozícii pre študentov, zamestnancov, športovcov a pre verejnosť,“ uzatvára prorektor Tomáš Tóth.

Zdroj foto: SPU

Televízia Nitrička

Forgot Password