Rekonštrukcia rozvodov tepla si vyžiada v Zlatých Moravciach výrub drevín

Spoločnosť Teplárne ZM pripravuje realizáciu nevyhnutnej výmeny a obnovy tepelných rozvodov centrálneho zdroja tepla v Zlatých Moravciach.

Rozsiahla rekonštrukcia bude trvať niekoľko rokov a jej súčasťou bude aj výrub drevín, ktoré rastú v ochrannom pásme rozvodov, upozornilo vedenie teplární. Projekt je spolufinancovaný Modernizačným fondom, ktorého zriaďovateľom je Environmentálny fond. Výška poskytnutej dotácie predstavuje 2,57 milióna eur.

Prvá fáza výmeny a obnovy tepelných rozvodov, ktorú plánuje firma realizovať v roku 2024, si vyžiada odstránenie drevín, ktoré rastú v bezprostrednej blízkosti či v ochrannom pásme existujúcich rozvodov tepla.

Ako uviedla Zuzana Hritz z oddelenia investičnej výstavby a hospodárskej činnosti na mestskom úrade, vyrúbaných bude celkovo 51 stromov na 12 uliciach.

Termín výrubu je stanovený v období vegetačného pokoja. Dreviny sa budú píliť postupne medzi októbrom a februárom až do konca februára 2026. V všetkých dotknutých lokalitách budú vypílené dreviny nahradené novými kusmi. Podľa vyjadrenia vedenia teplární bude nová výsadba zrealizovaná po ukončení projektu výmeny rozvodov tepla podľa požiadaviek odboru životného prostredia mesta.

Pribudne 100 nových stromov, z toho 51 kusov ihličnatých drevín a 49 kusov listnatých drevín.

Termín náhradnej výsadby bude tiež postupný, trvať by mal do konca marca 2028.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password