Rekonštrukcia Kráľovskej cesty napreduje

Cesta sa nachádza v pamiatkovej oblasti na hradnom kopci a postupne sa na nej realizovali výkopy a vyhľadávanie archeologických nálezov.

Opravy na takmer 170 metrov dlhej ceste začali hneď po slávnostiach Nitra, milá Nitra a stavebné práce by mali byť ukončené začiatkom novembra tohto roku.

Celkové náklady na stavebné práce dosiahnu sumu 240.000 eur a mesto ich zaplatí zo svojho rozpočtu.

Verejná súťaž na firmu realizujúcu opravy cesty sa konala na jar 2021. V rámci prác boli vybudované aj tri dažďové vpuste a desať pouličných LED svietidiel.

Cesta je súčasťou pamiatkovej rezervácie, preto sa pri jej rekonštrukcii musí postupovať mimoriadne citlivo. „Pri rekonštrukcii používame tie najkvalitnejšie materiály. Snažíme sa čo najviac využívať tie, ktoré tvorili pôvodnú dlažbu. To znamená, že mačacie hlavy, ktoré sa dajú opätovne použiť, sa znovu rekonštruujú a ukladajú sa späť do cesty. Všetky práce sú, samozrejme, konzultované s krajským pamiatkovým úradom,“ doplnil primátor mesta Nitry, Marek Hattas.

foto: NH

Televízia Nitrička

Forgot Password