Rekonštrukcia Hanulovej ulice prinesie dopravné obmedzenia

Druhá etapa rekonštrukcie Hanulovej ulice začína už 19. októbra. Vodiči, rátajte s dopravnými obmedzeniami.

Miestna komunikácia, Hanulova ulica, zabezpečuje prístup k jestvujúcej Individuálnej bytovej výstavbe (IBV) a tvorí tiež spojnicu mestských častí Staré mesto a Čermáň. Minulý rok prebehla jej 1. etapa, od zajtra sa práce znova začnú.

„V súčasnosti sa v mieste opravovanej komunikácie nachádza asfaltový kryt, ktorý je pôvodnou konštrukciou a je značne zničený po realizácii inžinierskych sietí. Chodníky, ktoré sa nachádzajú po oboch stranách komunikácie majú kryt z liateho asfaltu, ktorý je popraskaný a nevyhovuje prevádzke pre chodcov. Taktiež je značne zničená pôvodná dlažba a kamenné obrubníky, Z tohto dôvodu a na požiadavku občanov sa rozhodol investor zrealizovať opravu vozovky a chodníkov na MK Hanulova – II. etapa,“ vyjadrilo sa mesto k plánovanej 2. etape rekonštrukcie.

Prvá etapa prebehla minulý rok a 2. etapa rekonštrukcie by mala byť realizovaná až po kruhový objazd pri Hollého ulici.

Práce budú spojené s výlukou, ktorá začne v utorok 19. 10. od 9.00 a potrvá do 18. 12. 2021. Investícia je hradená z rozpočtu mesta vo výške 139 500 eur.

Televízia Nitrička

Forgot Password