Rebríček portálu Profesia: ako dopadli nitrianske univerzity?

Umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada životopisy absolventov, ktoré boli uverejnené na pracovnom portáli Profesia.sk.

Spoločnosť Profesia už po pätnástykrát zostavila rebríček absolventov vysokých škôl. Zohľadňuje v ňom, koľko zamestnávateľov si na portáli Profesia.sk prehliadalo v roku 2021 životopisy absolventov.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v tohtoročnom hodnotení obsadila siedme miesto, Univerzita Konštantína Filozofa desiate miesto. V rebríčku fakúlt uspela Technická fakulta SPU v Nitre, ktorá poskočila z vlaňajšieho 25. miesta na sedemnáste.

„Rebríček sa zameriava sa výlučne na možnosť uplatnenia absolventov na trhu práce a nehodnotí kvalitu jednotlivých vysokých škôl. Zároveň však môže pomôcť stredoškolákom či maturantom pri rozhodovaní ich ďalšieho smerovania,“ informoval Martin Menšík z Profesia.sk.

Zamestnávatelia majú stále najväčší záujem o absolventov študijného odboru informatika. Dokazuje to skóre, ktoré predstavuje priemerný počet firiem, ktoré si z databázy na portáli Profesia.sk otvorili životopis absolventa.

Po ukončení vysokoškolského štúdia si životopis uchádzača alebo uchádzačky o zamestnanie s odborom informatika pozrie v priemere takmer 5 zamestnávateľov.

Žiadaní sú aj absolventi odboru stavebníctvo.

„Kandidátov s touto špecializáciou si prezrú približne traja zamestnávatelia. Záujem vidíme aj o absolventov strojárstva, životopis uchádzača si v priemere prečítajú takmer tri firmy. Kým v minulom roku bol tento odbor piaty najžiadanejší, tento rok sa posunul už na tretiu priečku,“ uvádza portál.

Zamestnávatelia tiež prejavujú zvýšený záujem o životopisy absolventov odborov ekonomika a technika.

Skóre medziročne narástlo pri všetkých odboroch, čo môže poukazovať na to, že zamestnávatelia majú väčší záujem nájsť si zamestnancov aj z radov absolventov.

Ilustračný obrázok: FB SPU, FB UKF

Televízia Nitrička

Forgot Password