Rakúsko-slovenská letná škola opäť v Nitre

Po trojročnej prestávke sa na Filozofickej fakulte UKF v Nitre uskutoční Rakúsko-slovenská letná škola.

Hlavným organizátorom letnej školy je Katedra germanistiky FF UKF v spolupráci s Fachhochschule Burgenland v Eisenstadte. Letná škola je určená pre 15 slovenských a 15 rakúskych vysokoškolákov a mladých akademikov, ktorí sa chcú zdokonaliť v slovenčine či nemčine. Cieľom je aj bližšie spoznať kultúru, históriu a život „susedov“.

Konať sa bude od 10. do 19. júla 2022.

Interaktívna výučba nemčiny a slovenčiny so skúsenými rakúskymi a slovenskými lektormi bude prebiehať v dopoludňajších hodinách a nasledovať budú podujatia zamerané na tandemové aktivity, turistiku či spoznávanie Nitry. Víkend je vyhradený na celodenný výlet do Banskej Štiavnice, Štúrova a Komárna.

Účastníci budú ubytovaní v Študentskom domove Boženy Slančíkovej a výučba sa uskutoční v priestoroch FF UKF v Nitre.

„Po ukončení podujatia dostane každý účastník certifikát. Rakúsko-slovenskú letnú školu finančne podporuje Akcia Rakúsko-Slovensko a Rakúske kultúrne fórum v Bratislave. Účastníci letnej školy hradia len jednorazový paušálny poplatok 50 eur. Termín prihlasovania je pre slovenských účastníkov do 31. mája 2022,“ informuje Ján Čakanek z Katedry germanistiky.

foto: Lubo Balko

Televízia Nitrička

Forgot Password