Radničné noviny mesto vydáva už viac ako dva roky. Koľko mesto stojí ich tlač a distribúcia?

Radničné noviny mesto vydáva od októbra 2019.

Mesačník vychádza v náklade 40 000 kusov. „Tento náklad sa nastavuje tak, aby pokryli celú Nitru, lebo sú distribuované po všetkých domácnostiach v Nitre, ktorých je 37 000,“ informoval Tomáš Holúbek, hovorca mesta.

Zvyšné kusy ostávajú na Mestskom úrade alebo v Turisticko-informačnom centre (TIC).

Najväčšie výdavky sú spojené s tlačením novín a náklady sú 4 400 eur mesačne. „Druhá položka,, ktorá vychádza pomerne dosť je distribúcia, ale keďže to je distribúcia do všetkých domácností v Nitre, tak sme s tým aj rátali,“ dodal Holúbek.

Distribúcia novín do všetkých domácností v Nitre stojí mesto 800 eur.

Grafiku tlače zabezpečuje externý grafik, ktorý si za svoje služby účtuje sumu 500 eur. Spolu sú teda náklady na Radničné noviny vo výške približne 5 000 eur, no nie vždy sa dostanú do všetkých domácností. Mesto zápasí s týmto problémom už dlhší čas. „Akúkoľvek distribučnú spoločnosť oslovíme, tak vždy sa stane, že niektoré veci zahaprujú a niektoré adresy nie sú doručované,“ skonštatoval Holúbek.

Mesto sa vzniknuté problémy snaží riešiť reklamáciou.

Viac sa dozviete z nasledujúcej reportáže TV Nitrička https://tvnitricka.sk/radnicne_noviny/

Televízia Nitrička

Forgot Password