Radnica spúšťa ďalší dotazník. Témou sú odpady

Radnica dáva občanom príležitosť vyjadriť sa k systému nakladania s odpadmi – spúšťa veľký dotazník.

Problémy s odpadom sa v Nitre množia, čo má za následok vysoké poplatky a neraz aj čierne skládky. Situáciou sa treba zaoberať, radnica hľadá koncepčné a dlhodobé riešenie. Prvým krokom má byť spoznanie názorov a potrieb ľudí formou dotazníkového prieskumu.

Samospráva chce zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu.

Vedeli ste, že do žltého kontajnera v Nitre patria tetrapaky aj plechovky či konzervy?
Zdroj foto: Mesto Nitra/Roman Oravec

V tomto prípade platí nepriama úmera. Čím viac smetí ľudia vytriedia, tým menej zaťažia vlastné peňaženky. Poplatok za komunálny odpad je totiž viazaný na celkový objem vyprodukovaných smetí za daný čas. V Nitre predstavuje sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sumu 0,081973 eur za osobu na kalendárny deň. Sadzba poplatku pri množstvovom zbere týkajúca sa podnikateľov a právnických osôb je 0,02 eura za 1 liter vyprodukovaného odpadu. Podľa aktuálneho znenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady však môže byť táto suma výrazne nižšia. Spodná hranica za 1 liter odpadu je 0,0033 eura a 0,0066 eura za osobu a kalendárny deň. Motivácia triediť je teda (odhliadnuc od ekologických benefitov) naozaj vysoká.

Dotazník o odpadoch má viac ako 20 otázok a iniciovala ho poslankyňa Jarmila Králová.

Vypracovaný bol pracovnou skupinou Odpady, ktorá vznikla pri Komisii Mestského zastupiteľstva pre životné prostredie, verejný poriadok a komunuálne činnosti. Skupinu tvoria odborníci na odpadové hospodárstvo, ich prioritou je, aby sa v Nitre nakladalo s odpadom tak, aby ho bolo čo najmenej. „Na to, aby sme vedeli, čo sú ľudia ochotní pre túto problematiku urobiť, potrebujeme vedieť ich názory a to, čo od nás očakávajú a potrebujú,“povedala ešte v januári Jarmila Králová. Súčasťou dotazníka je aj krátky test o triedení odpadov, ktorý môže každý dobrovoľne vyplniť a otestovať tak svoje vedomosti z tejto aktuálnej témy.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password