Radnica ponúka voľné miesta

V nitrianskych školských radách uplynie viacerým členom ich funkčné obdobie.

Mesto preto ponúka voľné miesta, konkrétne v týchto vzdelávacích ustanovizniach: „V Materskej škole Benkova a v Materskej škole Dolnočermánska vyprší platnosť členom rady 12. apríla, v Materskej škole Hospodárska 13. apríla, v Materskej škole Bazovského 17. apríla, v Materskej škole Beethovenova 24. apríla a v Materskej škole Mostná 25. apríla,“ informoval nitriansky hovorca Tomáš Holúbek. 

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán. Plní funkciu verejnej kontroly a presadzuje záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov škôl v oblasti výchovy a vzdelávania. Funkčné obdobie členov rady školy sú štyri roky.

zdroj: unsplash.com

„Ďalšie voľné miesta v školských radách sa uvoľnia v Materskej škole Alexyho a v Materskej škole Ľ. Okánika 3. mája, v Materskej škole Čajkovského 30. mája a v Materskej škole Golianova 4. novembra tohto roku,“ dodal Holúbek. 

Televízia Nitrička

Forgot Password