Psychické poruchy: Turettov syndróm

V roku 1885 popísal neurčité ochorenie francúzsky neurológ Georges Gilles de la Tourette, odvtedy nesie tento syndróm jeho meno.

Pacienti s týmto typom ochorenia trpia celoživotnými tikmi – náhle a krátke prerušované pohyby alebo zvuky, ktoré určitým spôsobom negatívne ovplyvňujú ich život. Zvukové tiky môžeme rozdeliť do troch skupín:

  • Koprolálie – tzv. obscénne a spoločnosťou neakceptovateľné slová, vety. Postihuje takmer 10 až 30% pacientov a sú najčastejšie prezentovaná aj v médiách/filmoch atď.
  • Echolálie – ako už z koreňa slova vyplýva, ide o opakovanie fráz alebo viet.
  • Palilálie – ide o opakovanie toho istého slova/vety, no v mnohonásobnom počte.
Pixabay

Tiky sú podľa dostupných informácií klasifikované aj na jednoduché – náhle, krátke a opakujúce sa, zahŕňajú obmedzený počet svalových skupín a komplexné – koordinované vzory pohybov, zahŕňajú niekoľko svalových skupín. Motorických tikov je naozaj veľký počet, každý prípad je individuálny, preto si spomenieme najčastejšie zaznamenané príklady. Podľa portálu lekár.sk ide o časté žmurkanie, dotýkanie sa a ovoniavanie predmetov, opakované pohyby hlavou, krčenie ramenami, obscénne gestikulovanie a pohyby úst. Boli však zaznamenané aj prípady, kedy pacienti strácali kontrolu nad svojím telom.

Pixabay

Ochorenie sa prejavuje približne okolo 2. až 6. roku, pričom podľa portálu lekár.sk postihuje viac mužov ako ženy, a to až 3-4 krát častejšie. Presná príčina vzniku Tourettovho syndrómu nie je do dnešných dní úplne známa. Tím celosvetových odborníkov vidí zárodky tejto choroby v genetike – vrodené postihnutie jadier/hlbokých častí mozgu, kedy je vylučované nadmerné množstvo dopamínu, ale aj v environmentálnych faktoroch. Diagnostikovať toto ochorenie nie je jednoduché, tiky môžu často súvisieť s poruchami pozornosti (ADHD), obsedantno-kompulzívnou poruchou, poruchou autistického spektra a mnoho ďalšieho. Časté žmurkanie – príznačné pre toto ochorenie, môžu odborníci spájať s problémami zraku, alergiami či zápalom. Motorické alebo zvukové tiky zas môžu súvisieť s celou radou iných poškodení, preto je pre diagnostikovanie tejto choroby odporúčané podstúpiť celú sériu testov.

Pixabay

Samotný test na Turettov syndróm však neexistuje.

Liek na tento problém neexistuje, je však možnosť zmierniť príznaky ochorenia a dostávať pod kontrolu tiky, ktoré narúšajú alebo bránia bežnému fungovaniu. Podľa portálu lekár.sk: „Na zvládanie tikov alebo na zmiernenie symptómov pacienti užívajú lieky, ktoré sekréciu dopamínu blokujú alebo znižujú.“ Pre zvládanie tikov sa využívajú látky ako Fluphenazín, haloperidol, risperidón a pimozid a mnoho ďalšieho. „Botulotoxínové injekcie pomáhajú pri uvoľňovaní jednoduchých tikov,“ informuje lekár.sk. Okrem medikamentov sa využíva aj vplyv kognitívno-behaviorálnej terapie a psychoterapie.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password