Psychické poruchy: Syndróm učenca

Z jednej strany ich možno považovať za géniov, z druhej strany sú pre nich bežné veci veľmi namáhavé. Aké to je byť savantom?

Syndróm učenca – anglicky Savant syndrome, je veľmi vzácny stav, keď človek s mentálnym postihnutím vykazuje v rôznych oblastiach nadpriemerne výnimočné schopnosti. Savanti sú z vysokej miery ľudia, ktorí trpia poruchami autistického spektra alebo pacienti s poranením mozgu. Cca 10% ľudí s poruchami autistického spektra má určitú formu syndrómu učenca. Druhá polovica má zas poruchu alebo poškodenie centrálneho nervového systému. Najčastejšie sa vrodený syndróm učenca prejavuje u jedincov, ktorí sú v testoch IQ podpriemerní, no v určitých oblastiach, akými sú napríklad počítanie, výtvarné umenie, pamäť alebo hudba sú v porovnaní s ostatnými ľuďmi až geniálne výraznejší a lepší.

Kim Peek – savant, ktorý inšpiroval tvorcov filmu Rain Man

Syndróm učenca môže byť aj získaný, hoci sa tak stáva naozaj ojedinele. Podľa dostupných zdrojov práve uznávaný americký psychiater Darold Treffert vo svojej štúdii zaznamenáva skupinu 32 ľudí, ktorí po ochorení ako demencia alebo zranení ako otrasoch mozgu začali prejavovať nevídané nadanie a bol im diagnostikovaný aj syndróm učenca. Savantizmus vzniká tiež ako vedľajší efekt poškodenia ľavého/predného spánkového laloku, čo je oblasť mozgu zodpovedná za spracovanie zmyslových vnemov.

Výnimočné schopnosti týchto ľudí boli spozorované v piatich oblastiach – savanti majú takmer dokonalú pamäť, majú neobyčajné výtvarné nadanie, prejavujú hudobné až virtuózne nadanie, cudzie im nie sú ani aritmetika a priestorové vnímanie. Vysoké percento savantov nazývajú odborníci aj „kalendárni učenci“ – ľudia, čo bez väčších problémov a akejkoľvek pomoci vypočítajú deň v týždni nech im zadáme akýkoľvek dátum. Urobia tak za veľmi krátky čas a bez chyby.

Ak si napríklad neviete spomenúť čo ste jedli pred dvoma dňami na raňajky, vedzte, že mnoho savantov tento problém nemá. Ich schopnosť spočíva aj vo vyvolaní podrobných spomienok z akéhokoľvek dňa.

Stephen Wiltshire

„Títo ľudia si napríklad dokážu zapamätať cestovné poriadky, historické fakty, riešia zložité matematické úlohy, počítajú kalendár, majú absolútny hudobný sluch, hrajú na mnoho hudobných nástrojov, zvládajú výtvarne úplne presne replikovať najrôznejšie scény po ich jedinom vzhliadnutí a pod.,“ píše internetový portál priznaky-projevy.cz.

Samozrejme, netreba zabúdať, že u každého je jeho nadanie výnimočné a individuálne.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password