Psychické poruchy: Syndróm baróna Prášila

Odborne nazývaný Münchhausenov syndróm je zriedkavé psychické ochorenie, ktoré môžeme nazývať aj syndróm chronického klamára.

Podstatou ochorenia je predstieranie, hranie psychických a fyzických problémov. Človek trpiaci týmto syndrómom je schopný urobiť takmer čokoľvek, aby získal lekársku starostlivosť. Pacienti si napríklad úmyselne siahajú na zdravie, aby tak vyvolali príznaky a poruchy. Ako prvý túto chorobu označil britský chirurg Asher v roku 1951.

Barón Prášil na Mesiaci, ilustrácia Oskara Herrfurtha (pred rokom 1934)

Ten ochorenie pomenoval po známom šľachticovi Karlovi Friedrichovi Hieronymusovi slobodnom pánovi von Münchhausen, ktorého poznáme aj pod menom barón Prášil. Jeho neuveriteľné príbehy sa dočkali knižného a po čase aj filmového spracovania. Do pamäti ľudí sa zapísal najmä svojimi neuveriteľnými historkami. Medzi jeho najneuveriteľnejšie výkony patrí let na delovej guli či cestovanie na Mesiac.

Barón Prášil, ilustrácia Gustava Dorého z roku 1862

Tak, ako barón Prášil, aj pacienti so zmieneným syndrómom si vymýšľajú najrôznejšie príhody a udalosti.

Príčina vzniku ochorenia však nie je známa. Odborníci pripisujú tento stav nedostatkom záujmu zo strany okolia, ktorým pacienti trpeli už v detstve. „Ochorenie často postihuje osoby s nízkym sebavedomím, depresiou a citovou frustráciou,“ informuje portál lekar.sk.

Barón Prášil na delovej guli, ilustrácia Augusta von Willa z roku 1872

Príznaky psychickej poruchy sú rôzne, no spája ich predstieranie ochorenia rôznymi spôsobmi. Boli zaznamenané prípady, kedy pacienti dramaticky predstierali chorobu pomocou patologických klamstiev. Pokiaľ ich túžby o ošetrení neboli naplnené putovali z miesta na miesto. „Medzi najčastejšie predstierané príznaky patria náhle brušné príhody, krvácanie zo zažívacieho alebo z dýchacieho ústrojenstva, bolesti hlavy, prítomnosť kŕčov, strata vedomia, depresia, halucinácie, poruchy príjmu potravy a mnohé iné,“ uvádza lekar.sk.

Ochorenie sa lieči pomocou psychoterapeutických metód a nasadením farmakologickej liečby, no len pod dohľadom skúseného psychiatra. Liečba nie je jednoduchá, pacienti potrebujú veľkú dávku empatie a trpezlivosti. Navyše sa syndróm zvykne vracať. Odborníci však uvádzajú, že sa s ním stretávajú naozaj výnimočne.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password