Psychické poruchy: Syndróm anarchistickej/nepriateľskej ruky

Človek trpiaci týmto ochorením sa musí mať na pozore pred svojou vlastnou rukou.

Dané postihnutie je neurologického typu. Po prvýkrát sa o ňom zmienil nemecký neurológ Kurt Goldstein v roku 1908. Syndrómom trpela jedna z jeho pacientok, ktorá prekonala porážku.

Zapríčiňuje ho porucha alebo poškodenie/infarkt mozgovej kôry. Tá prestáva fungovať optimálne, čím dochádza k neuvedomovaniu si určitých pohybov. „Práve primárny motorický kortex (kôra) riadi pohyb ruky, pričom je v izolácii od prekortexovej kôry. To znamená, že motorika zostáva neporušená, čím je zachovaná hybnosť, no nie vôľa,“ uvádza portál zdravoteka.sk.

Syndróm nepriateľskej ruky sa najčastejšie prejavuje subjektívnym pocitom, ktorý človeku prezrádza, že končatina nie je súčasťou jeho tela.

Pacient nedokáže ruku ovládať, čo môže mať katastrofálne následky.

Ruka môže chorého mimovoľne štípať, škriabať, udierať, škrtiť, pohybovať s predmetmi v okolí, zapínať alebo rozopínať oblečenie, dokonca bol zaznamenaný aj prípad, kedy pacienta ruka uškrtila počas spánku.

„Inokedy postihnutá ruka vyslovene pracuje proti tej zdravej. Chorý človek je neraz nútený použitím zdravej ruky zamedziť alebo zastaviť jej pohyb, pretože sa správa agresívne a má samopoškodzujúce tendencie,“ informuje portál zdravoteka.sk.

Prečo sa ruka správa nepriateľsky, nie je známe. Rovnako sa nevie, ako ochorenie vyliečiť, existujú len prostriedky, ktorými sa dá ochorenie potlačiť. Odborníci však uvádzajú, že syndróm v niektorých prípadoch odznel sám od seba. Iné pozorovania zistili, že sa môže mimovoľne vrátiť, nikto však nevie kedy.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password