Psychické poruchy – Schizofrénia

Duševné ochorenie, ktorým trpí asi 50 tisíc ľudí na Slovensku.

Choroba spôsobená poruchou činnosti mozgu sa často spája z tzv. rozdvojením osobnosti – disociatívnou poruchou identity. Ide však o zavádzajúci predstavu podporovanú nielen médiami a zábavným priemyslom. Schizofrénia je vážne ochorenie, ktoré vzniká najčastejšie medzi 20 a 30 rokom života, doba vzniku je však individuálna rovnako, ako príznaky tohto problému mysle.

„Schizofrénia je choroba, ktorá má mnoho tvárí, u každého človeka sa prejavuje trocha inak a príznaky sa môžu meniť aj u toho istého chorého,“ vysvetľuje Liga za duševné zdravie.

Zdroj: Pixabay.com

Najčastejšie evidované príznaky príznačné pre toto ochorenie sú halucinácie a bludy.

„Chorý vníma všetko ako zmenené, cudzie, skreslené. Môže vidieť, počuť a cítiť veci, ktoré neexistujú. Najčastejšie ide o hlasy a pachy alebo vidiny, ktoré síce neexistujú, ale pre chorého sú v tej chvíli veľmi významné a ovplyvňujú jeho správanie a náladu,“ prezrádza Liga za duševné zdravie.

Halucinácie bývajú zväčša sluchové, človek počuje ako ho hlasy v jeho mysli komentujú alebo o ňom hovoria, dávajú mu príkazy a podobne. Bludy sú zas myšlienky, ktoré nemajú reálne opodstatnenie, jedinec môže mať pocit, že ho niekto prenasleduje. „Často sa objavuje pocit, že nám niekto vkladá či odníma myšlienky. Typická je tak isto dezorganizovaná reč či správanie, oploštená emotivita, alebo iné zmeny v osobnosti, správaní a prežívaní,“ informuje Liga za duševné zdravie.

Zdroj: Pixabay.com

Presná príčina, ktorá by stála za vznikom tohto problému, nie je známa. Za jednu z možností sa často pokladá vrodená predispozícia alebo niektoré psychologické faktory, ako sú záťažové situácie, tie môžu toto ochorenie spustiť alebo zapríčiniť jeho návrat, takzvaný relaps.   Liečba je však možná. Mnoho osôb s týmto ochorením žije normálny život, všetko však záleží na závažnosti ochorenia a na postoji pacienta k chorobe. Dôležitá je návšteva psychiatra a užívanie liekov podľa pokynov.

„Najnovšie poznatky o mozgových mechanizmoch tejto poruchy v poslednom období výrazne narástli a ovplyvnili vývoj nových, účinnejších liekov,“ dodáva LZDZ.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password