Psychické poruchy: Obsedantno-kompulzívna porucha

Stretli ste sa už niekedy so skratkou OCD?

Predchádzajúci článok bol venovaný poruche príjmu potravy – anorexii. Príspevok môžete nájsť tu. Dnes je rubrika venovaná veľmi častému ochoreniu (v súčasnosti postihuje asi 100 miliónov ľudí), ktoré dostalo skratku OCD, čo znamená Obsessive-compulsive disorder.

„Je to chronické ochorenie, ktoré je charakterizované vtieravými, opakovanými, nechcenými myšlienkami (obsesiami), ktoré zapríčiňujú úzkosť, alebo iracionálne, ritualistické, opakované správanie, ktoré musia pacienti vykonávať (kompulzie),“ uvádza Liga za duševné zdravie.

Zdroj: Pixabay

„Najčastejšie opakované správanie je nadmerné kontrolovanie, umývanie, počítanie, ukladanie, organizovanie a zhromažďovanie,“ prezrádza LZDZ.

Príčiny vzniku tohto ochorenia sa spočiatku pripisovali psychologicky podmieneným príčinám vzniknutým v detstve, ako napr. extrémne prísna výchova. Hlbšia spolupráca s pacientmi však dokázala, že ľudia s OCD dobre reagujú na liečbu spojenú s užívaním liekov pôsobiacich prevažne na hladinu serotonínu v mozgu. Práve to vedie k názoru, že OCD má aj neurologické príčiny vzniku. „OCD zvyčajne trvá niekoľko rokov, počas ktorých môžu príznaky kolísať. Spočiatku môže byť pacient schopný udržať obsedantno-kompulzívne symptómy pod kontrolou, časom sa však kompulzívne rituály stanú u väčšiny pacientov natoľko časovo náročné, že takmer úplne preberú kontrolu nad ich životom,“ prezrádza LZDZ.

Časté kompulzie a obsesie obsahujú strach zo znečistenia, napr. sa OCD človek bojí, že ak sa dotkne kľučky dverí, nakazí sa nevyliečiteľnou chorobou a umrie. Ako riešenie sa niekoľko hodín denne umýva. Iní OCD pacienti zas trpia kompulziou, ktorá ich núti všetko chorobne kontrolovať. „Mladý obchodník je presvedčený, že počas jazdy autom niekoho zrazil. Preto strávi niekoľko hodín denne opakovaným kontrolovaním kritického miesta na ceste, kam sa vracia, aby ho znovu „dôkladne“ skontroloval. Stáva sa, že kvôli tomu mešká na dôležité rokovanie, ale napriek tomu nedokáže kontrolovanie ani len odložiť na neskôr,“ uvádza LZDZ. Do povedomia sa dostalo aj nutkavé opakovanie, to má znova množstvo variácií, ako napríklad prepočítanie vecí na stole a iné. „Väčšina pacientov má obsesie aj kompulzie. Jedinci s OCD si zvyčajne veľmi dobre uvedomujú nezmyselnosť svojho počínania, preto majú strach z toho, že sú blázni a to ich núti, aby svoje ťažkosti držali v tajnosti,“ prezrádza LZDZ.

Zdroj: Pixabay

Liečba tohto ochorenia je možná najmä vďaka pokrokom v medicíne. Postihnutá osoba však musí vyhľadať pomoc odborníkov a uvedomiť si, že toto ochorenie nie je žiadnym prejavom slabosti.

„V posledných rokoch sa potvrdilo, že OCD pacienti pomerne dobre reagujú na určitú skupinu liekov. Aj keď sú dostupné lieky účinné, predsa len nemusia vyliečiť poruchu úplne. Spolu s určitými formami psychoterapie však môžu pomôcť výrazne zredukovať symptómy, ktoré pacientovi podstatne komplikujú život,“ dodáva LZDZ.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password