Psychické poruchy: Narcistická porucha osobnosti

Porucha, ktorá v hovorovej reči zľudovela, nepredstavuje len prílišné zameranie sa na svoj zovňajšok.

Keď sa bavíme o narcistickej poruche osobnosti (NPO), treba spomenúť, že táto diagnóza predstavuje podľa portálu zdravie.sk človeka z dlhodobým a neprimeraným pocitom vlastnej dôležitosti, nadpriemerných schopností, výnimočnosti a nadradenosti voči ostatným. Percentuálne sa porucha vyskytuje viac u mužov ako u žien a postihuje menej ako cca 1 % dospelej populácie.

Pixabay

Príčina NPO nie je do dnešných dní dostatočne jasná. Odborná verejnosť pripisuje vznik poruchy biologickým faktorom, ale spomínajú sa aj dedičné vplyvy. Za významnú príčinu vzniku sa považuje aj nevyrovnaná, excentrická rodinná výchova, ktorá je charakteristická nestálymi vzťahmi a pravidlami.

Príznaky NPO sú podľa Americkej psychickej asociácie napríklad:

  • enormný pocit vlastnej dôležitosti – pacient hyperbolizuje svoj úspech a talent a očakáva uznanie vlastnej nadradenosti,
  • fantazírovanie a presvedčenia seba samého o vlastnej úspešnosti, moci, fyzickej kráse,
  • neotrasiteľná viera vo vlastnú jedinečnosť – človek má pocit, že jeho výnimočnosť môžu oceniť len iní výnimoční ľudia,
  • potreba nadmerného obdivu, zneužívanie druhých k vlastnému prospechu – osoba nepozerá na emócie druhých, nedostatok empatie a iné.

Hoci sa môže zdať, že človek trpiaci touto poruchou oplýva neotrasiteľnou sebaistotou a žiadna kritika sa ho nedotkne, opak je pravdou. Podľa portálu zdravie.sk sa za touto diagnózou môže skrývať hlboká sebaneistota. Neistota postihuje aj pacientov vzťah k druhým ľuďom a tiež jeho životné hodnoty. Akékoľvek spochybnenie, ktoré postihnutý postrehne, vníma ako silný, nepriateľský útok zo strany druhých. Preto sú jeho reakcie útočné až agresívne. V určitých prípadoch sa stane, že osoba upadne aj do hlbokej depresie.

Liečba NPO je komplikovaná najmä preto, že jedinec zvyčajne nenadobudne pocit problému. Pacient sa cíti výnimočne a je presvedčený, že druhí ľudia mu nerozumejú, závidia alebo ho nedoceňujú. Preto sa obracia na odborníkov skôr pre depresie, ktoré vznikli z jeho pocitu nepochopenia. Pre badateľné a pozitívne zmeny bude podľa doterajších zistení nutné absolvovať sériu psychoterapií. Veľkú úlohu nezohrá len liečebný postup, ale aj vzťah medzi pacientom a terapeutom.

Po internete koluje množstvo dotazníkov a testov, ktoré vám potvrdia alebo vylúčia aj túto poruchu. Netreba zabúdať, že nijaká porucha, by nemala byť v žiadnom prípade pridelená len na základe jednej metódy posúdenia, a už vonkoncom nie na základe internetového dotazníka. Všetko treba prediskutovať s odborníkmi, ktorí sú kvalifikovaní a vzdelaní v zmienenej problematike.

„Cieľom človeka je prekonať vlastný narcizmus,“ tvrdí nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik Erich Fromm.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password