Psychické poruchy: Klaustrofóbia

Panickým strachom zo stiesnených a uzavretých priestorov trpí približne 5 – 7% svetovej populácie, no len malá časť postihnutých vyhľadá odbornú pomoc.

Tento druh fóbickej poruchy sa prejavuje panickou reakciou na stiesnené priestory, ktoré vyvolávajú iracionálny strach. Odborníci predpokladajú, že vznik ochorenia je podmienený aj dedičnosťou. Inak sa fóbia pripisuje traumatickému zážitku z prvých rokov života. Ojedinele sa môže vyvinúť aj v dospelom veku.

„Je však možné, že takáto reakcia môže byť aj „naučená“ zo správania okolia v podobných situáciách,“ informuje portál lekar.sk.

Medzi hlavné príznaky poruchy patria:

  • potenie,
  • úzkosť,
  • triaška,
  • nevoľnosť,
  • dýchavičnosť,
  • v niektorých prípadoch aj strata vedomia.

Choroba sa dá liečiť, no len za pomoci odborníkov. Preto je nutné vyhľadať lekársku pomoc. Pozitívne výsledky na odbúranie tejto fóbie priniesli, podľa doterajších zistení, rôzne terapeutické metódy. „Jednou z nich je kognitívna terapia, ktorá pacientom umožní získať náhľad a čiastočnú kontrolu nad prežívaním strachu alebo ho aj úplne odstrániť,“ uvádza portál lekar.sk.

Iný postup spočíva v priamej konfrontácii pacienta so stresujúcim podnetom. K tomu sa často pridáva relaxačná technika, ktorá má vyvolať tzv. „desenzitizáciu“ od strachu. Na potlačenie príliš intenzívnych klaustrofobických záchvatov sa podávajú aj isté druhy antidepresív, no tie fungujú len dočasne.

Málokedy sa používa metóda zaplavenia/ flooding, kedy je jedinec vystavený svojmu strachu bez možnosti úniku.

Zdroj foto: Pixabay

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password