Psychické poruchy: Fóbie

Nadmerný a neprimeraný strach môže často skomplikovať život.

Fóbia je chorobný strach z predmetov, osôb, zvierat či situácií. Často je tento strach založený na iracionálnej báze – predmety, situácie nemusia nutne vyvolávať strach u iných osôb. Osoba s fóbiou, ktorá príde do kontaktu s predmetom/situáciou jej strachu reaguje neadekvátne, preto sa snaží objektu/situácii svojho strachu akýmkoľvek spôsobom vyhnúť.

Pixabay

Fóbie môžeme podľa mnohých psychológov rozdeliť na spoločenské fóbie, špecifické fóbie a záchvaty panickej hrôzy. Fóbií je skutočne mnoho, do dnešných dní ich bolo zaznamenaných viac ako 500. Postihujú približne desať percent ľudstva, čo znamená, že takmer miliarda ľudí na celom svete trpí chorobným strachom. Táto porucha nie je dedičná, no podľa portálu zdravie.sk si ju môžeme istým spôsobom aj osvojiť, napríklad keď sledujeme svojich rodičov. Porucha môže vzniknúť aj ako následok negatívnej a emočne ťažko zvládnuteľnej udalosti, ktorá nás poznamenala (nevoľnosť pri odbere krvi a následný strach z ihiel).

Pixabay

Veľké množstvo osôb s fóbiou však neuvádza žiadnu traumatickú udalosť, ktorá by podnietila vznik neovládateľného strachu. V poslednom období bolo spozorované, že niektoré podnety na seba omnoho ľahšie nabaľujú schopnosť vyvolať v človeku panický a úzkostný stav. Ide napríklad o strach z pavúkov, hadov či hmyzu. Práve to vedie k domnienke, že určité fóbie môžu súvisieť s evolučnými mechanizmami – náš mozog vysiela poplašný signál, ktorý v dávnych dobách varoval našich predkov pred nebezpečenstvom otravy, či už kvôli uštipnutiu alebo pre kontakt s určitým druhom zvieraťa.

Pixabay

Fóbiu netreba podceňovať, človeku vie naozaj veľmi výrazne skomplikovať život a aj jeho celkovú kvalitu. Je možné ju diagnostikovať len tomu, kto už len pri pomyslení na daný predmet či situáciu pociťuje strach, úzkosť a často aj fyzickú nevoľnosť. Strach nie je možné dostatočne potlačiť aj napriek tomu, že si osoba uvedomuje svoje nelogické správanie a reakcie.

„Jedine strach je mocnejší ako láska.“ E. W. Heine

Pixabay

Táto porucha sa však dá liečiť. Účinné kroky pri liečbe jednoduchých fóbií sú postupy kognitívno-behaviorálnej psychoterapie – kombinácia relaxácie, pri ktorej si človek predstavuje niektorý aspekt svojej fóbie, poprípade sa priamo v takej situácii nachádza. V prípade, že osoba trpí viacerými fóbiami, volia sa iné spôsoby liečenia.

Dôležité je vyhľadať odbornú pomoc, ktorá nastaví vhodný spôsob liečby a nespoliehať sa na rady laikov.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password