Psychické poruchy: Dystýmia

Porucha nálady sa prejavuje častou rozladenosťou a podráždenosťou, nízkym sebavedomím, poruchami spánku, zmenami v apetíte a váhe.

Osoby s touto psychickou poruchou uvažujú veľmi negatívne, pričom sa k ich postoje k svetu opakovane vracajú. Jedinci sa taktiež zvyknú uzatvárať do seba a zvyknú byť precitlivení. Porucha je do dnešných čias viac-menej záhadou. „Medzi odborníkmi nie je celková zhoda, čo sa týka významu a zaradenia dystýmie,“ uvádza Liga za duševné zdravie v článku Antona Heretika.

Choroba sa rozvíja od rannej puberty a môže viesť k prepuknutie depresie, ktorá na rozdiel od dystýmie prichádza vo fázach. Niektorí odborníci sa domnievajú, že sa vyskytuje spoločne s depresiou, v tomto prípade sa nazýva dvojitá depresia, ďalší tvrdia, že je prejavom depresívnej poruchy.

Porucha bola spozorovaná približne u 5% populácie, pričom ňou častejšie trpeli ženy než muži.

Jej typické príznaky sú podľa Ligy za duševné zdravie:

  • poruchy spánku, ako sú nespavosť, ale aj zvýšená spavosť,
  • depresívna nálada, ktorá je prítomná po väčšinu dňa a v chronickej forme,
  • znížený apetít alebo prejedanie sa,
  • nízku hladinu energie,
  • dlhodobý pocit únavy,
  • nízke sebavedomie,
  • nerozhodnosť,
  • poruchy pozornosti.

Pokiaľ sa porucha nelieči, jej prejavy môžu pretrvávať mesiace až roky bez značného prerušenia či spontánneho zlepšenia. Liečba dystýmie by mala byť prekonzultovaná s odborníkom, ktorý nastaví adekvátny postup. „Zvyčajne sa dlhodobo podávajú antidepresíva, najmä niektoré novšie, ktoré stimulujú nielen serotonínový, ale aj dopamínový systém,“ prezrádza Liga za duševné zdravie. Psychoterapeutické postupy majú za úlohu pomôcť pri modifikácii pacientových životných postojov, presvedčení a schém správania sa, ktoré porucha narúša.

Dôležité je všímať si svojich blízkych a seba samého! V prípade podozrenia na túto chorobu treba navštíviť lekára.

Zdroj foto: Pixabay.com

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password