Psychické poruchy – Depresia

Prelomenie tabu môže pomôcť zachrániť to najcennejšie.

Napriek tvrdeniu, že sa netreba hanbiť za psychické poruchy, je stále veľký počet ľudí, ktorí svoj zdravotný stav odsúvajú do úzadia. Choroba ich sprevádza na každom kroku. Jej neriešenie človeka často oberá o kvalitu života, v najhoršom prípade mu ho vezme. Medzi psychické poruchy, ktoré môžu skončiť smrťou, patrí aj depresia.

Depresia je porucha, chorobný stav dlhodobo pretrvávajúceho smútku.

Poznáme niekoľko typov depresie, napríklad endogénna, exogénna a larvová. Jej príčiny sú rôzne. Môže ísť o stresujúci zážitok, biologické príčiny vychádzajúce z dedičného základu, psychologické a sociálne faktory.

Zdroj: Pixabay.com

Na rozdiel od smútku, ktorý bežne prežívame, depresia nemusí mať zjavný dôvod. Smútok sa sám o sebe za depresiu považovať nedá – ak je psychologicky odôvodniteľný a jeho intenzita a trvanie je len dočasné.

„Depresívna porucha sa ako klinická jednotka odlišuje od bežného smutného prežívania svojou intenzitou, trvaním a vplyvom na funkčnosť jedinca. Pacient s klinicky vyjadrenou depresiou nemusí byť vyslovene smutný.“  uvádza J. Pečeňák vo svojej štúdii.

Depresia je vážny stav, ktorý si vyžaduje liečbu, no dá sa z nej dostať.

„V dnešnej dobe máme k dispozícii medikamentóznu liečbu a psychoterapiu. O spôsobe liečby rozhodne lekár – psychiater,“ informuje Liga za duševné zdravie.

Zdroj: Pixabay.com

Lieky však treba brať podľa odporúčania lekára, nie vysadiť ich podľa vlastného pocitu. Ako uvádza Liga za duševné zdravie, antidepresíva sa užívajú pravidelne, bez prerušenia, nie nárazovo. Ak pacienti neposlúchnu varovania lekárov, môžu si svoj stav zhoršiť. Ide o tzv. syndróm z vysadenia a nasadenia. Pacient by sa mal za každých okolností  obrátiť na svojho lekára alebo psychiatra. Jedine ten môže nastaviť iné medikamenty alebo rozhodnúť, kedy je vhodné ukončiť ich užívanie.

zdroj: Pixabay.com

Najčastejšie príznaky depresie sú: smútok, pesimizmus, pocit zlyhania, nenávisť voči sebe, samovražedné myšlienky, podráždenosť, nerozhodnosť, nedbanlivosť o svoj zovňajšok, zmena telesnej hmotnosti, zmena dĺžky spánku, pocit vyčerpanosti, strata apetítu, strata energie, strata záujmu o sex, citová otupenosť a mnoho ďalších.

Psychické zdravie netreba podceňovať. Ak máte akékoľvek čierne myšlienky a bolesť neustupuje, vyhľadajte pomoc. Či už sám za seba alebo v prípade blízkeho.

„Nie všetci, ktorí vyzerajú šťastne, šťastní skutočne sú. Mnohí sa totižto smejú len preto, aby neplakali.“ (Anonym)

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password