Psychické poruchy: Demencia

Duševná choroba, ktorá postihuje najčastejšie ľudí vo vysokom veku, trápi približne 5% populácie. Korene pojmu môžeme nájsť podľa internetovej encyklopédie v latinskom spojení „de mentia“, čo znamená odchádzajúci duchom.

Demencia sa najčastejšie prejavuje znížením kognitívnych funkcií, ako sú pamäť alebo intelekt. Zasiahnuté býva najmä logické uvažovanie a poruchy emočného typu – ľudia trpiaci týmto ochorením sú často agresívny, nedodržiavajú stanovené spoločenské pravidlá a konvencie, ich nálada sa často mení. Choroba sa prejavuje postupne, mnoho pacientov trpí prvotnými príznakmi akými sú podráždenosť, poruchy spánku a iné.

Príznaky tohto ochorenia môžeme rozdeliť na:

  • základné – porucha intelektu, pamäti, orientácie, myslenia, narušenú schopnosť učenia sa a poruchy úsudku,
  • vedľajšie – patrí sem citová otupenosť alebo nestálosť, zníženie etických a morálnych noriem, znížená schopnosť samostatného rozhodovania.

Najčastejšie sa podľa dostupných informácií zaznamenal výskyt tohto ochorenia u ľudí nad 65 rokov. Čím bol človek starší, tým stúpal aj počet ľudí s touto poruchou. Demencia sa často vyskytuje spolu s Alzheimerom (postupné zabúdanie, dezorientácia), alebo inými zdravotnými problémami súvisiacimi s poškodením mozgu. Podľa portálu zdravoteka.sk sa môže prejaviť aj u ľudí, ktorí trpia dlhodobým alkoholizmom, poprípade sa vyskytuje aj u jedincov trpiacich infekčným ochorením nervovej sústavy.

Táto choroba má niekoľko delení a väčšina z nich je liečbou len veľmi ťažko ovplyvniteľná. Všetko záleží od druhu a rozsahu poškodenia. V prípade, že sa demencia rozvinula na základe jednorazového poškodenia mozgu alebo bol vyvolávajúci chorobný proces zastavený, môže sa upraviť. Vo väčšine prípadov je však dlhodobo nezvratná a môže sa spomaliť len jej progres/vývin.

Zdroj foto: Pixabay

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password