Prvé kroky detí k práci vedcov a výskumníkov

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa si aj tento rok pre žiakov materských a základných škôl pripravila Vedecký deň detí.

Vedecký deň detí – VEDET, so svojím heslom Skok do vedy, je podujatie určené pre budúcich vedcov a vedkyne. Deti sa tu môžu naučiť základné vedomosti z viacerých oblastí prírodných vied.

„Je to štvrtý ročník vedeckého dňa detí, ktorý sme vymysleli pre deti z materských škôl, ale od minulého roka vítame aj žiakov z prvého stupňa škôl základných. Tento rok je prihlásených 530 detí, oslovili sme všetky škôlky a školy v Nitre. Okrem toho sem individuálne môžu prísť aj rodiny s deťmi, ale veľké skupiny potrebujeme mať z organizačných dôvodov nahlásené,“ vyjadrila sa Ľubomíra Valovičová, organizátorka akcie.

Sú tu pripravené viaceré zastávky, kde si každá katedra pre deti pripraví poznatky zo svojho odboru. Deti tak nahliadnu napríklad do sveta biológie, chémie, matematiky, fyziky, geografie, gemológie alebo ekológie, naučia sa ale aj niečo o prvej pomoci.

„Každý rok sa snažíme pre deti pripraviť viac ako 20 stanovíšť, ktoré sú zo všetkých oblastí prírodných vied, ktoré sa na našej fakulte nachádzajú. Okrem našej fakulty, tu máme aj záchranárov z fakulty zdravotníctva, ktorí deti učia základy prvej pomoci. Každá katedra sa zapája cez svojich študentov, doktorandov alebo pracovníkov katedier,“ dodala Valovičová.

Všetky stanovištia sú vedené hravým spôsobom, kde si deti okrem naučenia sa niečoho nového, užijú aj kopec zábavy. Pre niektoré malé deti to bola na VEDETe premiéra, väčšina škôlok a škôl ale prichádza na toho podujatie pravidelne.

„Vedecký deň detí navštevujeme každoročne, deti tu získajú rôzne vedecké poznatky z niekoľkých oblastí.  Majú tu pripravené hry a činnosti, ktoré sa s deťmi priamo v škôlke absolvovať nedajú. Naša škôlka okrem toho spolupracuje s fakultou prírodných vied aj v rámci projektu „Hráme sa na Einsteina“. Tento projekt funguje celoročne a na jeho konci deti absolvujú promócie.  Uprednostňujeme zážitkovú formu učenia, kde si deti môžu veci pochytať, vidia ich, počujú ich a môžu si ich na vlastnej koži osobne odskúšať. Je to podľa nás najlepšia forma učenia a práve preto s deťmi takýto druh akcií navštevujeme,“ povedala nám Tatiana Halásová, učiteľka MS Párovská.

Deti sa môžu cez mikroskop pozrieť na baktérie a kvasinky, zoznámia sa s časťami rastlín, spoznajú rôzne zvieratká. Priblížia si známe aj neznáme miesta našej krajiny, naučia sa ako správne poskladať molekulu alebo ako správnym švihom vyrobiť obrovskú bublinu. Zistia ako funguje ďalekohľad a ako naprogramovať robota, alebo ako vyzerajú drahé kamene ale aj množstvo ďalších iných vecí.

„Z katedry gemológie sme si pripravili kopu plnú pokladov, ktorá je naplnená pieskom, viacerými druhmi polodrahokamov, ale aj rôznymi inými materiálmi. Cieľom žiakov je, aby našli a priradili k vystaveným vzorkám tie správne kusy,“ povedala Daniela Horvátová z katedry gemológie.

VEDET je úspešné a populárne podujatie, ktoré okrem zábavy učí deti od mladého veku o práci vedcov a výskumníkov. Možno aj vďaka tomuto dňu budú kroky niektorých z nich smerovať práve do tohto druhu zamestnania.

Daniel Mičík

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady? Kontaktujte ma na mailovej adrese: daniel.micik@nitrianskyhlasnik.sk :-)

Televízia Nitrička

Forgot Password