Projekt Botanickej záhrady SPU potrebuje aj váš hlas

Projekt Botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s názvom Lesné hry v permakultúre je zaradený medzi tri najlepšie v regióne. Podporiť ho bude možné hlasovaním.

Projekt SPU postupuje do druhého kola, v ktorom bude rozhodovať verejnosť. Vyhlasovateľ súťaže, obchodný reťazec, podporí v každom regióne tri projekty, o poradí víťazov rozhodnú zákazníci. Podľa počtu hlasov získajú organizácie granty vo výške 1300 eur, 600 eur a 300 eur.

Hlasovať za projekt „Lesné hry v premakultúre“ bude možné od 15. januára do 11. februára.

Park Botanickej záhrady SPU v Nitre je bezplatne prístupný pre verejnosť, chýbajú v ňom však edukatívne prvky pre deti. V zóne permakultúry, kde je centrum voľnočasových aktivít verejnosti, chce botanická záhrada vytvoriť interaktívnu hravú zónu s prvkami lesnej školy. Plánuje v nej umiestniť nové edukačné prvky – dendrofón, senzorický chodník a pocitovú lavičku (s využitím prvkov ako tráva, mach, šišky, konáre, kôra, piesok či kamienky), náučné tabule s pexesom, labyrintami a sedenie v skleníku. Súčasťou projektu je aj dobrovoľnícky realizačný workshop.

„Keďže významnými témami vzdelávacej činnosti SPU sú udržateľný rozvoj, ochrana životného prostredia, zachovanie prírodného bohatstva a biologickej diverzity, ale aj zdravie ľudí prostredníctvom kvalitnej výživy a bezpečných potravín, botanická záhrada vytvorila ukážkovú prírodnú záhradu. Cítime potrebu zvyšovať environmentálne povedomie aj voči verejnosti, s osobitným zreteľom na detského návštevníka, a rozširovať tak komunitu ekologicky zmýšľajúcich ľudí,“ hovorí riaditeľka Botanickej záhrady SPU Alica Beňová. Ako ďalej dodala, expozícia permakultúrnej záhrady by sa po doplnení o hravé edukačné prvky stala pútavým vzdelávacím priestorom.

Hlasovať za projekt Lesné hry v permakultúre bude možné v Supermarkete Tesco – Promenada a Supermarkete Tesco – Prior. Každý zákazník, ktorý v tomto čase nakúpi v ktorejkoľvek predajni obchodného domu, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Ten vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C pri pokladni, podľa toho, ktorý projekt chce podporiť.

Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu mesiacov marec až august 2024.

Iba 1. miesto je viazané projektovo, v prípade získania 2. a 3. miesta možno získaný grant použiť v rámci organizácie.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password