Projekt BIO:VCEL:IN

Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre pripravuje projekt BIO:VCEL:IN, ktorého súčasťou budú biodiverzitné lúky i ukážková včelnica.

Ako uviedli autori projektu, v univerzitnom areáli SPU vyrastú do konca roka 2023 rozsiahle plochy kvitnúcich lúk, ktoré budú mať zásadný vplyv na podporu biodiverzity. „Zlepšia tiež mikroklímu prostredia a hygienu ovzdušia. Zároveň budú pridanou estetickou hodnotou a naviazaním na plánovanú ukážkovú včelnicu,“ informovali.

Podľa botanickej záhrady bude projekt svojou náplňou demonštračnou a edukačnou plochou jedinečnou nielen v slovenských podmienkach.

„Svojím rozsahom nemá obdobu ani v univerzitných areáloch okolitých európskych krajín,“ doplnili autori projektu.

Zdroj foto: FB Botanická záhrada SPU Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password