Program Mladí nitrianski filantropi 21 má podporiť aktívnych žiakov a študentov

Program je zameraný na aktívnych žiakov a študentov, ktorí sa realizujú v žiackych školských radách a študentských parlamentoch nitrianskych základných a stredných škôl.

Osloviť má primárne túto mládež vo veku 13 až 19 rokov. „Je zameraný na zvyšovanie občianskej participácie mladých ľudí v meste Nitra, ako aj na rozvoj ich dobrovoľníckych a filantropických aktivít. Nemenej dôležitým cieľom programu je identifikácia a podpora rozvoja neformálnych spolupracujúcich sietí mladých aktivistov v našom meste,“ uviedla na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva Mária Orságová, vedúca odboru školstva a športu mestského úradu. Projekt mal prebiehať od mája do októbra, vzhľadom na to, že termín konania vzdelávania koliduje s prijímačkami na stredné školy, presúva sa štart na jún 2021, vysvetlil viceprimátor Miloslav Špoták. Prednosta úradu Martin Horák tiež dodal, že cieľom projektu nie je priamo niečo vytvárať vo verejnom priestore, ale najmä vzdelávať účastníkov.

Realizáciu programu zastreší mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou a organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Skladá sa z dvoch častí. Účastníci absolvujú akreditovaný vzdelávací cyklus realizovaný organizáciou IUVENTA s názvom Projekt je zmena – vzdelávanie k aktívnemu občianstvu a projektovému manažmentu a vzdelávací cyklus Zmeňme, čo nás trápi. Potom malé projektové zámery zadefinované počas vzdelávacieho cyklu zrealizujú. „Cieľom je podporiť kreativitu a šikovnosť mladých ľudí, ktorí majú nápad a chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie, motivovať ich k väčšiemu záujmu o svoje okolie, dobrovoľníctvo, zlepšenie kvality života a dobročinnosť. Zároveň sa mladí ľudia naučia, ako vytvárať a realizovať malý projekt,“ dopĺňa dôvodová správa. Z rozpočtovej položky Dotácie na formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže pôjde na grantový program 6000 €. Vzdelávanie IUVENTOU bude zabezpečené bezplatne.

foto ilustračná (pixabay.com)

Televízia Nitrička

Forgot Password