Príspevok na súkromnú materskú školu či jasle môže poskytnúť štát

Máj ten lásky čas sa pomaly blíži a s ním aj zapisovanie detí do škôlok.

Konkrétny dátum zápisného je stanovený na 06. 05. 2020. V minulom roku bolo zaznamenaných celkovo 237 detí, ktoré sa nepodarilo prijať do žiadneho predškolského zariadenia. Prečo to bolo tak, vysvetľuje Tomáš Holúbek, hovorca mesta Nitry: „Dôvodom bolo nesplnenie podmienok stanovených v zákone a takisto nedostatok kapacít v materských školách. Počas školského roka boli deti priebežne prijímané a to hlavne deti 5 až 6 ročné, podľa uvoľnených miest aj deti mladšie. Avšak k počtu neprijatých detí pribúdali, v priebehu roka, aj deti, ktoré sa do Nitry prisťahovali.“

Zo zákona budú materské a iné predškolské zariadenia prijímať deti, ktoré dovŕšili 5 rokov a taktiež deti s odkladom povinnej školskej dochádzky. Vzhľadom na predpoklad otvorenia novej materskej školy na území Martinského vrchu – bývalých kasární, radnica predpokladá, že počet neprijatých detí bude tentokrát o niečo menší.

„Na školský rok 2020/2021 bude možné prijať 800 detí. Materskú školu Dobšinského plánujeme otvoriť od septembra,“ vysvetľuje Mária Orságová, vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Nitra.

Ak sa otvorenie nepredĺži, škôlka bude môcť prijať celkovo 944 detí, školné sa bude líšiť od trvalého pobytu dieťaťa. Rodičov detí, ktorí majú svoje ratolesti zaregistrované v Nitre, čakajú menšie výdavky.

Pixabay

„Pre deti, ktoré dochádzajú z okolitých obcí je to 65 €. Pre dieťa v materskej škole s výchovou a vzdelávaním a trvalým pobytom v Nitre je to do 3 rokov 50 €, od 3 rokov 20 €,“ informuje Mária Orságová.

Nitra ponúka aj možnosť umiestniť svoje deti do súkromných materských škôl, ich služby sú však finančne náročnejšie. „Školné v súkromných predškolských zariadeniach sa môže líšiť na základe stanovenia výšky školného prevádzkovateľom. U nás je to pri plnom celodennom programe 420 € mesačne. Táto suma je vrátane celodenného stravného, ovocia a všetkých vzdelávacích aktivít, ktoré máme vo svojom edukačnom pláne, vrátane bilingválnej anglicko-slovenskej komunikácie,“ prezrádza Mária Kmotríková, riaditeľka súkromnej materskej školy v Nitre.

Pixabay

Tu však môže podať pomocnú ruku štát. Ten poskytuje rodičom, ktorí sa vracajú do zamestnania a majú dieťa do troch rokov, finančnú výpomoc v maximálnej hodnote 280€.

Zvyšok si za súkromné predškolské zariadenia musíte doplatiť sami. Celú reportáž z TV Nitrička si môžete pozrieť tu.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password