Príspevok na rekreáciu nemá byť od budúceho roka oslobodený od dane

Od dane z príjmov nemá byť oslobodený ani príspevok na športovú činnosť dieťaťa, ktorý zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi. Zo zákona o dani z príjmov sa má tiež vypustiť nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť.

Príspevok na rekreáciu, ktorý poskytuje zamestnávateľ svojmu zamestnancovi podľa Zákonníka práce, nebude od začiatku budúceho roka oslobodený od dane. Od dane z príjmov nebude oslobodený ani príspevok na športovú činnosť dieťaťa, ktorý zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi. Vyplýva to z pozmeňujúcich návrhov, ktoré v spoločnej správe k návrhu novely zákona o dani z príjmov minulý týždeň schválil parlamentný výbor pre financie a rozpočet. „Uvedené sa navrhuje ako jedno z prvých opatrení uvedených v Programovom vyhlásení vlády, a to zrušenie výnimiek zo zdanenia príjmov,“ uvádza sa v zdôvodnení pozmeňujúcich návrhov.

Oslobodenie príspevku na rekreáciu od dane sa má poslednýkrát uplatniť na rekreáciu, ktorá sa ukončí do 31. decembra tohto roka. V prípade príspevku na športovú činnosť sa oslobodenie od dane poslednýkrát uplatní na športovú činnosť, ktorú dieťa vykonáva najneskôr do 31. decembra tohto roka.

Zo zákona o dani z príjmov sa má tiež vypustiť nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť. „Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť sa poslednýkrát použije za zdaňovacie obdobie 2020,“ uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu. Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si bude možné uplatniť aj na kúpeľnú starostlivosť realizovanú na prelome rokov 2020 a 2021, ak aspoň jeden deň tejto kúpeľnej starostlivosti je poskytovaný v roku 2020.

Od začiatku roka 2019 sa rekreačný príspevok vzťahuje iba na zamestnávateľov s viac ako 49 zamestnancami.

Podmienkou je aj pracovný pomer zamestnanca trvajúci najmenej 24 mesiacov, pričom o príspevok je potrebné požiadať. Ostatní zamestnávatelia môžu, ale nemusia, svojím zamestnancom príspevok na rekreáciu poskytnúť. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspevok na domácu rekreáciu v sume 55 % z oprávnených výdavkov vo výške 500 eur, najviac teda 275 eur za rok.

foto ilustračné, zdroj: unsplash.com

Televízia Nitrička

Forgot Password