Príspevky pre opatrovateľov príbuzných budú vyššie. Rastie aj dávka v nezamestnanosti a životné minimum

Od 1. júla porastie viacero dávok. Zvyšujú sa príspevky na opatrovanie aj maximálna dávka v nezamestnanosti. Upravená je i výška životného minima.

Vláda v stredu schválila návrh ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na zvýšenie príspevkov na starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých. Konkrétne ide o opatrovateľský príspevok, ktorý sa zvýši od 1. júla a príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb.

Opatrovateľom chorých príbuzných by sa mala vyššia pomoc dostať od 1. júla 2020, vyšší príspevok na sociálne služby dostanú zariadenia od 1. januára budúceho roka.

Pri sociálnych službách sa, podobne ako v predošlých rokoch, zvyšuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti každého klienta. Zvyšovanie spolufinancovania pritom podľa ministerstva reaguje na objektívny nárast nákladov v sociálnych službách, najmä vplyvnom zvyšovania miezd ich zamestnancov. „Napr. pri najťažšom stupni odkázanosti č. VI. sa od začiatku roka 2021 zvýši príspevok štátu na klienta zo súčasných 546 eur až na 609 eur mesačne. Treba podčiarknuť, že tieto príspevky sú určené výlučne na mzdy,“ vysvetľuje MPSVaR SR.

Tabuľka príspevkov pre rok 2021
Zdroj: MPSVaR SR

Každoročným zvyšovaním kompenzácie ŤZP chce rezort pomôcť pri vytváraní podmienok, ktoré im umožnia zostať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí a rodine.

Peňažný príspevok na opatrovanie pri starostlivosti o jednu osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa zvyšuje o viac ako 46 eur na sumu 476,74 eur mesačne, čo predstavuje sumu čistej minimálnej mzdy na rok 2020. Príspevok pre dôchodcu, ktorý opatruje jednu osobu s ŤZP, sa od júla zvýši z 215,18 eur na 238,37 eur. Pri opatrovaní viacerých osôb je nová základná výška príspevku 634,06 eur.

Foto: Pixabay.com

Vláda , naopak, na stredajšom zasadnutí neschválila návrh na zvýšenie sadzby za jednu hodinu osobnej asistencie o 64 centov, naďalej tak zostáva na úrovni 4,18 eura. Dôvodom má byť rozhodnutie ústavného súdu zosúladiť platnú legislatívu v oblasti poskytovania príspevkov na asistenciu s nálezom ústavného súdu. Minister sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak však do konca roka prisľúbil prípravu návrhu na reformu poskytovania tejto pomoci. Mala by podľa neho vzniknúť jednotná dávka v odkázanosti, ktorá bude rozšírením existujúceho opatrovateľského príspevku. „Túto dávku dostane priamo odkázaný človek a on sa potom sám rozhodne, akú sociálnu službu si objedná alebo od koho si ju objedná,“ vysvetlil Krajniak.

Foto: Pixabay.com

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od júla zvýši o 80 eur

Zvýšenie maximálnej výšky dávky súvisí so zvýšením maximálneho denného vymeriavacieho základu vychádzajúceho zo všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2019.

Nová hranica maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti sa týka len tých príspevkov, na ktoré vznikne nárok od 1. júla.

Pre nových žiadateľov sa tak maximálna výška dávky v nezamestnanosti zvýši približne o 80 eur za mesiac. Pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci dosiahne maximum 1 113,00 eur (v súčasnosti 1 032,50 eur) a v 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1 077,10 eur (v súčasnosti 999,20 eur),“ uvádza Sociálna poisťovňa.

Foto: Pixabay.com

Životné minimum stúpne o 2,2 percenta

Jeho suma sa pre jednu plnoletú fyzickú osobu zvýši na 214,83 eur, pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu na 149,87 eur a pre nezaopatrené alebo zaopatrené neplnoleté dieťa na 98,08 eur mesačne. Životné minimum aj príspevky a dávky naň naviazané tak stúpnu o 2,2 percenta. „Životné minimum sa upraví k 1. júlu t.r., avšak dávky naň naviazané sa upravia buď k júlu 2020 alebo k januáru 2021 v závislosti od toho, ako úpravu tej – ktorej dávky, príspevku, stanovuje príslušná legislatívna norma,“ informuje MPSVaR SR.

Foto: Pixabay.com
Ako ovplyvní zvýšenie životného minima dávky zo Sociálej poisťovne?

Novej výške životného minima sa musia prispôsobiť exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, rozhodovanie o vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a od 1. januára 2021 aj rozhodovanie o garantovanom dôchodkovom príjme vo forme minimálneho dôchodku.

Väčšine dôchodcov, ktorým je z dôchodku vykonávaná exekučná zrážka, bude poukazovaný vyšší dôchodok.

Spôsobí to zvýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať. Toto zvýšenie môže mať za následok aj ukončenie exekučných zrážok. „Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať,“ informuje SP. Neznamená to však, že exekúcia zanikla, existuje naďalej, len sa nevykonávajú zrážky. Prvýkrát vykoná poisťovňa zmeny vo výplatnom termíne v auguste 2020. O zmene výšky exekučnej zrážky budú dôchodcovia informovaný písomne.

Foto: Pixabay.com

Od 1. júla nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká od 257,80 eur mesačne.

Jednou z viacerých podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok je, že jeho výška presahuje 1,2 násobok životného minima.

Vyššie životné minimum bude mať od 1. januára 2021 pozitívny vplyv na výšku garantovaného minimálneho dôchodku.

Najnižšia hranica minimálneho dôchodku, za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, sa zvýši zo súčasných 334,30 eur na 360,40 eur mesačne.

Foto: Pixabay.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password