Pripravenosť špecializovaných zariadení na COVID-19

Posledný prípad príjmu rizikového pacienta v Kardiocentre v Nitre, kde vykonávajú akútne kardiologické zásahy, preveril pripravenosť zdravotníckeho personálu.

Vedenie Kardiocentra sa so situáciou vysporiadava podobne ako celé slovenské zdravotníctvo. „Ďakujeme všetkym našim zamestnancom, že ešte stále fungujú,“ hovorí konateľ Martin Bednárik.

Zároveň dodáva, že podľa vypracovaného pandemického plánu a pandemických smerníc sú pacienti v Kardiocentre rozdelení do skupín: nerizikoví, nízko rizikoví, stredne rizikoví a pozitívni na COVID-19.

„Inkriminovaný pacient bol pri prijatí vyhodnotený ako nízko rizikový a podľa toho sa k nemu aj pristupovalo. Až následny výstup teploty, kašeľ a dodatočné priznanie sa, že bol v kontakte s príbuzným zo zahraničia spôsobili, že bol preklasifikovaný do skupiny stredne rizikový, čo spôsobilo následné opatrenia, a to odber testov a preklad na Infekčné oddelenie.“

zdroj: kcnr.sk

Vedenie Kardiocentra dodáva, že najlepšou variantou by bolo zvýšenie opatrnosti pri všetkých pacientoch.

„Keďže v dnešnej dobe hovoríme už o komunitnom šírení sa infekcie, pretože už je prítomná tu v populácii, ad absurdum by bolo úplne najideálnejšie, keby sa ku všetkým, alebo aspoň aj k nízko rizikovým pacientom pristupovalo ako k rizikovým.“ Konateľ špecializovaného zariadenia však zároveň poukazuje na kritickú situáciu a nedostatok ochranných pomôcok na celom Slovensku.

V Kardiocentre je ošetrovaných v priemere 50-70 STEMI infarktov mesačne, pretože centrum poskytuje intervenčnú liečbu pre približne 1,5 miliónovú spádovú oblasť Slovenska. 
Ak by malo dôjsť z akéhokoľvek dôvodu (napr. karanténa) k uzatvoreniu pracoviska, budú ohrození na živote pacienti nie pre nový vírus, ale pre akútny infarkt. „Napriek tomu, že máme na Slovensku Covid-19, bohužiaľ, ostatné choroby neprestali existovať,“ dodáva na záver.

Špecializovaná nemocnica zameraná na diagnostiku a liečbu srdcových ochorení v súvislosti s epidémiou Covid-19 pracuje už od 16.3.2020 v akútnom režime. Plánované ambulantné vyšterenia a hospitalizácie sa k danému dňu až do odvolania zrušili.


Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password