Stredoškoláci sa naďalej vzelávajú dištančnou formou a tak sa aj pripravujú na skúšky

Definitívna podoba tohtoročných maturitných skúšok zatiaľ nie je známa. Stredoškoláci sa naďalej vzdelávajú dištančnou formou a tak sa aj pripravujú na skúšky.

Je tu možnosť, že maturity budú online, no podľa Zuzany Hurtovej, riaditeľky nitrianskeho gymnázia na Golianovej ulici, sa zatiaľ pripravujú na klasickú podobu skúšok: „V prípade, že by nastali iné okolnosti a maturanti by nemohli nastúpiť na tú bežnú formu maturitnej skúšky, sme pripravení aj na online maturity“.

Dištančná výučba na gymnáziu prebieha podľa rozvrhu, riaditeľka nespochybňuje, že táto forma vyučovania priniesla určité ťažkosti pre študentov, rodičov aj učiteľov, no v konečnom dôsledku sa toho zhostili veľmi dobre.

Na druhej strane zástupkyňa riaditeľa Spojenej školy na Slančíkovej ulici Miriam Tomascheková pripomína, že príprava na dištančné vyučovanie je namáhavá.

„Samotná príprava na jednu vyučovaciu hodinu trvá učiteľovi niekedy aj 2, 3 hodiny a zároveň je veľmi problematická spätná väzba, kedy nevieme celkom objektívne hodnotiť,“ vysvetľuje zástupkyňa. Ďalším problémom je praktické vyučovanie, ktoré študenti teraz v podstate nemajú možnosť nadobudnúť a tieto zručnosti im budú v praxi chýbať.

Študent gymázia Maroš Marko hovorí, že aktuálna forma výuky nie je „jeho šálkou kávy“.

Viac si pozrite v reportáži Televízie Nitrička.

Televízia Nitrička

Forgot Password