Prípady mestskej polície: Nezvestná snúbenica a hľadaný muž

Uplynulý týždeň sa nezaobišiel bez zásahu poriadkovej služby.

V stredu počas večerných hodín prijali príslušníci mestskej polície oznam o ležiacej osobe na Staničnej ulici. Lokalita je častým útočiskom ľudí bez domova, preto by sa mohlo zdať, že išlo len o ďalší prípad podguráženého bezdomovca, nie všetko je však také jasné, ako sa zdá. Muž bol síce naozaj identifikovaný ako osoba bez trvalého bydliska, no jeho stav nezapríčinil alkohol, ale epilepsia. „Vyslaná hliadka našla ležať na zemi štyridsaťpäťročného muža s prejavmi epileptického záchvatu,“ vysvetľuje mestská polícia. Po zabezpečení muža mu policajti privolali sanitku rýchlej zdravotnej pomoci. „Privolaní záchranári si osobu prevzali, jednalo sa o muža bez domova prepusteného z karantény predošlý deň,“ informuje MP.

Iný prípad zhoršeného zdravotného stavu riešila hliadka v piatok večer. Dôvodom bol neznámy muž s penou v okolí úst, ktorý podľa svedkov stál na Rázusovej ulici bez pohybu niekoľko hodín. Mestskí policajti po príchode zisťovali totožnosť muža i z toho dôvodu, že z miestnej znalosti mali podozrenie, že môže ísť o hľadanú osobu Policajným zborom SR,“ prezrádza MP. Keďže sa ukázalo, že muž je skutočne hľadanou osobou, na miesto bola privolaná hliadka PZ SR, ktorá ho odviedla na obvodné oddelenie.

„Muž mestským policajtom uviedol, že bol v minulosti psychiatrickým pacientom,“ informuje MP.

V sobotu, opätovne vo večerných hodinách, zaznamenalo operačné centrum poriadkovej služby oznam od muža, ktorého snúbenica už niekoľko dní neodpovedá na telefonické hovory. „Oznamovateľ vysvetlil, že v súčasnosti sa nachádza v zahraničí a nemôže snúbenicu skontrolovať sám,“ píše MP. Štyridsaťosem ročná žena s pobytom na Čajkovského ulici sa vo svojom byte nenachádzala, jej byt sa javil prázdny. Mestskí policajti vykonali pohovor so susedmi oznamovateľa, tí však zhodne uviedli, že nespozorovali žiadne podozrivé udalosti, ktoré by naznačovali, že sa hľadaná žena nachádza v ohrození.

Na miesto sa dostavila aj majiteľka bytu, ktorá hľadanú ženu pozná už niekoľko rokov a byt jej prenajímala. „Majiteľka uviedla, že nezvestná podnájomníčka je jej bývalá kolegyňa z práce a pozná ju ako osobu, ktorá sa dlho nezdržiava na jednom mieste, má veľa priateľov a známych a podľa jej názoru sa nachádza u niektorého z nich,“ odkazuje MP. O deň neskôr boli príslušníci mestskej polície informovaní oznamovateľom aj majiteľkou bytu, že sa hľadaná snúbenica ozvala svojmu nastávajúcemu formou sms, v ktorej uviedla, že je živá a zdravá.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password