Prijímacie skúšky, online výučba, dobrovoľný návrat do škôl. Čo všetko treba vedieť (!?)

Pandémia priniesla mnoho zmien, tie zasiahli aj školstvo, ktoré sa prispôsobuje vzniknutej situácii.

Prvotným zavedeným opatrením bolo zriadenie online výučby. To si spočiatku pochvaľovali najmä deti. Po niekoľkých týždňoch je však všetko inak. „Počiatočná eufória z učenia cez internet opadla. Po takmer dvoch mesiacoch od spustenia on-line vyučovania prišla kríza. Vyčerpaní sú učitelia a žiaci, ale najmä rodičia tých školákov, ktorí takéto učenie na diaľku nezvládali a potrebovali pomoc,“ vysvetľuje mesto Nitra.

Žiaci základných škôl sa síce môžu, na základe rozhodnutia ministerstva školstva, učiť menej a kratšie, no učenie na diaľku má aj tak svoje nevýhody: „Myslela som si, že to dám, ale učiť 20 detí cez internet nie je len tak. Dvadsaťkrát musím vysvetľovať to isté a niektoré deti na prvýkrát nepochopia, čo od nich chcem. Som už totálne vyčerpaná,“ zdôverila sa pre mesto učiteľka, ktorá nechce byť menovaná. Ministerstvo reaguje na preťaženosť učiteľov a rodičov možnosťou vyučovať žiakov maximálne tri hodiny denne. Pre prvákov až tretiakov na základnej škole je stanovených na celý týždeň max. 5 až 8 hodín, ôsmaci a deviataci majú mať počas týždňa najviac 15 hodín, čo sú v priemere 3 hodiny denne,“ uvádza nitrianska radnica.

Zdá sa, že celková situácia potrvá až do júna. Práve začiatkom tohto mesiaca bude podľa doterajších vyhlásení premiéra Igora Matoviča, možné poslať svoje deti späť do materských a základných škôl. Rozhodnutie bude na rodičoch, návrat je dobrovoľný. „Či pošlete dieťa do škôlky, do školy, do letnej školy, kde by malo dieťa dobehnúť zameškané, všetko bude dobrovoľné, žiadny rodič nebude nútený,“ povedal premiér na tlačovej konferencii. Všetko záleží od počtu nakazených, pokiaľ nebude stúpať, tí najmenší sa budú môcť vrátiť do školských zariadení. „Materské školy a základné školy pre deti od prvého do piateho ročníka sa otvoria 1. júna. Ráta sa s tým, že škôlkarov bude v jednej triede maximálne dvanásť, školákov pätnásť. Prednosť dostanú tie deti, ktorých rodičia pracujú v prvej línii – lekári, učitelia, vojaci, policajti, či zdravotné sestry,“ odkazuje mestský úrad.

Dôležitou správou je aj to, že rodičia, ktorí sa rozhodnú svoje deti nechať doma, by podľa doterajších informácií nemali prísť o dávky OČR.

Nemenej dôležitá správa je aj zrušenie klasických prijímacích skúšok na stredné školy. Tie sa pre prebiehajúcu nákazu tento rok konať nebudú. Skutočnosť zasiahla približne 580 deviatakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry. O prijatí rozhodne prospech daného žiaka. „Do 7. mája musia riaditelia stredných škôl zverejniť kritériá na prijatie, do 15. mája môžu žiaci a ich rodičia podať prihlášky na stredné školy. Podmienky na prijatie do osemročných gymnázií budú zverejnené neskôr,“ informuje radnica.

Vzorce, ktoré stanovilo ministerstvo školstva nariaďujú prideľovať body za jednotlivé predmety. „Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy z povinných predmetov. Rátať sa bude aktivita žiakov na rôznych predmetových olympiádach,“ vysvetľuje mesto. Riaditelia stredných škôl musia, podľa nariadenia ministerstva školstva rozhodnúť do 29. mája o prijatí nových žiakov. Do 5. júna musí zas vedenie školy zverejniť počet obsadených a voľných miest.

„Prihlášku na druhé kolo prijímacích pohovorov môže uchádzač podať do 19. júna,“ dodáva magistrát.

Zdroj foto: Pixabay

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password