Príbehy (p)o živote

Vernisáž výstavy je vo štvrtok 12. decembra o 18.00 hod. v Nitrianskej galérii. Výstava potrvá do 29. 3. 2020.

Kompozícia výstavného projektu Príbehy (p)o živote je skôr „kurátorským surreálnym automatizmom“. Výstava má dve rozpoznateľné línie, sú to rozkoly a pasce – príbehy medzi: snami, želaniami, túžbami a každodennou žitou realitou.

Dve línie snov a skutočností v Príbehoch (p)o živote nie sú prekvapením. Naopak, sú prirodzeným vyústením dlhodobého projektu, ktorý nadväzuje na starší tematický projekt Nitrianskej galérie Príbehy (o) smrti (2017 – 2018). Na výstavu Príbehy (p)o živote možno nazerať aj ako na literárne, či divadelné dielo.

Dve previazané tematické línie príbehov obsahujú deväť rôznych dejstiev/mikropríbehov: spasenie (?), želania, lucidné snenia, príbeh si ty sám: oživenie, odsúdenie, prázdno, tieseň bytia, osamelosť, pre(žitý) vitalizmus (z)rodu. „Kurátorka sa ako rozprávačka príbehov pokúša o zadefinovanie dôležitých ľudských pocitov, ktoré človek zažíva po prežití traumy, na základe umeleckých diel s pokusom prepojiť kurátorskú prax s kreatívnymi prvkami, ktoré nesú elementárne znaky terminologického aparátu psychoanalýzy, či arteterapie,“ informuje Nitrianska galéria.

K výberu autorov

Gro diel tvoria akvizície Nitrianskej galérie. Autormi sú: Ladislav Čarný, Mira Gáberová, Milota Havránková, Michal Jakabčic, Július Jakoby, Vladimír Havrilla, Bohdan Hostiňák, Vladimír Kordoš, Marek Kvetan, Petra Nováková-Ondreičková, Stano Masár, Rastislav Podoba, Veronika Rónaiová, Dorota Sadovská, Pavla Sceranková, Viera Žilinčanová. Výber autorov je zámerne rozmanitý. Od autorov avantgardných až po autorov mladých – súčasných. Návštevník výstavy je slobodne konfrontovaný s rôznymi autormi, výtvarnými smermi, umeleckými prístupmi, pojmami. Od avantgardy, moderny, cez surrealizmus, expresionizmus, magický realizmus, novú figuráciu, postkonceptualizmus, hyperrealizmus, procesuálne umenie, umenie xerografie a geometrizujúcej abstrakcie, postmodernu, videoart, inscenovanú fotografiu, postfotografiu, analytické maliarstvo, súčasnú krajinomaľbu či rôznymi osciláciami medzi umeleckými ideami a médiami.

Súčasťou výstavy je aj dvojjazyčný slovensko-anglický katalóg, ktorý okrem reprodukcii diel obsahuje aj kurátorský text, ktorý vychádza z interpretácie snov kurátorky. Cez vlastné sny kurátorka interpretuje jednotlivé témy/príbehy/diela výstavy. Do katalógu prispeli textami: filozofka a fenomenologička Anna Hogenová; psychiater Jozef Hašto; kazateľ Daniel Pastirčák; umelec Waldemar Švabenský.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password