Pri predĺžní pešej zóny chce mesto spoluporacovať s odborníkmi

Odborníci zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave majú byť nápomocní pri budovaní novej časti mesta.

Mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní schválili podpis spoločného memoranda. Ako sa v ňom uvádza, Nitra a STU budú spolupracovať pri riešení koncepčných problémov stavebníctva, dopravy, architektúry a urbanizmu. Odborné tímy sa budú zaoberať strategickými návrhmi aglomerácie mesta Nitra a jej rozvoja predovšetkým v podobe expertíz, štúdií a projektovej dokumentácie.

Podľa slov Matúša Maruniaka, povereného vedením odboru dopravy, predmetom spolupráce je predĺženie pešej zóny, ktorá by podľa plánov radnice mala siahať až po križovatku Štefánikovej triedy so Štúrovou ulicou. „STU bola oslovená, aby nám pomohla riešiť dopravu, pretože tá je jedným z najväčších problémov. Ak ho nevyriešime, nebude možné ani predĺženie pešej zóny tak, ako to máme v územnom pláne už niekoľko rokov,“ vysvetlil Maruniak.

Útvar hlavného architekta pracuje na projekte intenzívne už od leta minulého roka. Svoje plány však zatiaľ nepredstavil Krajskému dopravnému inšpektorátu a ani Krajskému pamiatkovému úradu.

Podľa hlavného architekta Nitry Viktora Šabíka je dôvodom práve neexistujúce dopravné riešenie. „Ak neprídeme s dopravným a kapacitným prepočtom, s prerátaním všetkých dopravných zaťažení a križovatiek, tak nám čiastkové kroky nepomôžu. Zatiaľ nemáme technicky zvládnutý problém dopravného riešenia, ktorý je v centre Nitry širokospektrálny. Bez toho nemáme šancu vyriešiť celý ten zložitý konglomerát problémov, ktoré sa týkajú tohto dôležitého mestského priestoru,“ skonštatoval Šabík.

Mesto si od spolupráce s bratislavskou univerzitou sľubuje práve vyriešenie dopravy. Bez toho sa podľa radnice projekt predĺženia pešej zóny nepodarí zrealizovať.

„STU je naozaj najvyššou autoritou v tejto krajine, pokiaľ ide o spracovanie takého materiálu. Toto je krok nula, ktorý musíme spraviť. STU disponuje všetkými softvérovými a ľudskými kapacitami, od profesorov, cez docentov až po asistentov. Vedia pre túto problematiku poskytnúť naozaj veľmi kvalifikovaný background,“ dodal Šabík.

zdroj foto: maps.google.com

Televízia Nitrička

Forgot Password