Pri Nitre potvrdili výskyt vtáčej chrípky

Štátna veterinárna a potravinová správa už podnikla potrebné opatrenia.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku vo Zvolene potvrdilo výskyt vírusu vtáčej chrípky na Slovensku. Diagnostikovaním bol zistený pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) v Nitrianskom kraji, v obci približe 8 km do Nitry. Ide o vysokopatogénny subtyp H5N8.

„Choroba bola zistená v súkromnom chove dospelej hydiny (drobnochovateľ) – kury domácej v obci Zbehy, v okrese Nitra,“ potvrdila Štátna veterinárna a potravinová správa SR (SVPS).

Konkrétne išlo o tri kusy hydiny z celkového počtu 22. Úhyn nahlásil chovateľ, ktorý zvieratá tiež zneškodnil. Prebehlo aj predbežné čistenie a dezinfekcia chovného priestoru hydiny.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra postupuje podľa pohotovostného plánu určeného pre výskyt vtáčej chrípky, vychádza pritom z noriem EÚ a slovenskej legislatívy. Správa „vykonáva epizootologické šetrenie, ktorého cieľom je zistenie zdroja nákazy“.

zdroj: svps.sk

Uhynutá hydina bola chovaná v otvorenom priestore, preto sa predpokladá, že sa nakazila od voľne žijúceho vtáctva.

Boli nariadené opatrenia, ktoré majú kontrolovať a tlmiť chorobu a zároveň zabrániť šíreniu nákazy. V okolí 3 km okolo ohniska bolo nariadené ochranné pásmo a v okolí 10 km od výskytu nákazy prebieha pozorovanie. Subtyp H5N8, ktorý sa vyskytol v Zbehoch, bol koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 potvrdený aj v Poľsku, ktoré je najväčším producentom hydiny v Európskej únii.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password