Pri kosení zelene sa rozlišuje niekoľko zón

Okrem Strediska mestských služieb sa o verejné priestranstvá starajú aj vysúťažené firmy.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Približne od konca apríla až do prelomu septembra a októbra prebieha pravidelná údržba trávnatých plôch v Nitre. Ide o 250 ha zelene. Stredisko mestských služieb svojou technikou a pracovníkmi zabezpečuje asi 10 % z uvedenej rozlohy.

Zvyšok zabezpečujú vysúťažené firmy.

O údržbu verejnej zelene v časti Staré mesto sa stará firma Petra Šuchtera. Táto oblasť predstavuje rozlohu 5,63 ha. O kosenie sa starajú tri osoby s 10 kusmi profesionálnej techniky.

Pri kosbe sa rozlišujú viaceré zóny, z toho vyplýva aj počet kosení v priebehu roka.

Napríklad lokality pri Svätoplukovom námestí, pred Krajským súdom, Okresným a Mestským úradom sa vzhľadom na sadovú úpravu, množstvo zelene a centrum mesta kosia 10 – 12 ráz počas roka. Ďalšou zónou sú sídliská, kde kosba prebieha približne 5 až 6-krát. Všetky ostatné trávnaté plochy, ako napríklad Brezový háj, patria pod celomestské kosby, ktoré sa vykonávajú 3 razy za sezónu. V týchto dňoch prebieha prvá etapa. Tá by mala byť podľa podmienok ukončená do 22. mája.

„Mali sme v tomto roku vyčlenených 760 tisíc, momentálne sme to krátili na niečo vyše pol milióna eur. V tomto ale nie je iba kosenie, to je akákoľvek údržba verejnej zelene v meste Nitra,“ povedal hovorca mesta Nitry Tomáš Holúbek.

Pri úprave verejných priestranstiev v meste sa myslí aj na detské ihriská, opravy chodníkov a ciest. Podľa Andreja Jančoviča z oddelenia komunikácie a propagácie Mestského úradu na ich kompletnú finalizáciu však radnica potrebuje väčší časový priestor. „Podarilo sa nám tiež dať do poriadku oplotenie na Hlbokej ulici, opraviť kanalizačný poklop na Partizánskej ulici, ale aj odstrániť vraky vo viacerých lokalitách mesta – na Lomnickej ulici, ale aj na uliciach 7. Pešieho pluku a Antona Točíka,“ dodal Tomáš Holúbek.

Odstránilo sa aj niekoľko čiernych skládok a opravili sa výtlky na cestách a chodníkoch. Podnety na potrebnú opravy dostáva radnica aj prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu, kde ich za apríl prišlo takmer 70. Podľa radnice „mesto občianske zlepšenia rieši a robí maximum, čo mu súčasná situácia dovoľuje“.

Tému spracoval v reportáži TV Nitrička redaktor Jozef Jurík.

Televízia Nitrička

Forgot Password